Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Verhaal: Legaten gasthuizen

  • Genealogie
  • Leiden
  • Geschiedenis 1500-1600
  • Gebouwen

Persoonsnamenindex Gasthuizen 1500-1600.


Persoonsnamenindex op diverse blafferts e.d. uit archieven van de gasthuizen (verwijzingen naar weeshuis, leprooshuis, St. Catharinagasthuis), kerken, enzovoorts. 1500 - 1600.
Deze index is overgenomen van een kaartenbak op de studiezaal.

Bron: Archief NH Kerkvoogdij Leiden. Toegangsnummer volgt.

Digitalisering: Lida van den Heuvel (2016)
kaart