Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Verhaal: Klooster Vrouwenweg

  • Leiden
  • Zoeterwoude
  • Geschiedenis 1901-1950

Voormalig klooster met diverse tegeltableaux

Vrouwenweg 1 Leiden, tegen de grens van Zoeterwoude.

In de Leidsche Courant van 30 juli 1926: “In den gevel treft men o.m. aan de wapens van de Orde der Kruisheeren, van den Magister-Generaal, van België en Nederland en van de plaatsen waar stichtingen der Kruisheeren gevestigd zijn”.Op de voorgevel bevinden zich 11 tegel tableau´s, verdeeld over een serie van zes op 2 meter boven het maaiveld en een serie van vijf op 8 meter boven het maaiveld.

..
GT_1974
foto (l) de Sterke (opgenomen 2017) en (r) STIEL (opgenomen 1981)

De serie van zes is verdeeld in twee groepen resp. links en rechts van de ingang. De serie van vijf staat centraal boven de ingang. Elk tableau bestaat uit 6 tegels van ca. 20 x 20 cm. Onderin de gevel zijn nog twee stenen (80 x 50 cm) ingemetseld met daarop de jaartallen 1925 en 1926.

..
GT_1972... GT_1973


GT_1974; Dit is het wapen van België, met de wapenspreuk;
L'UNION FAIT LA FORCE.


GT_1975; Dit is het wapen van de Orde van de Kruisheren met de wapenspreuk IN CRUCE SALUS.


GT_1976; Het wapen van Nederland,


GT_1977; Het wapen van een prelaat, denkelijk mgr. Henricus Martinus Franciscus Hollmann, magister-generaal der Orde van het Heilige Kruis, die de eerste paal sloeg (17-6-1925), de eerste steen legde (1-9-1925) en de inwijding (9-9-1926) verrichtte van het eerste deel (de rechtervleugel; de linkervleugel werd pas in 1927 gebouwd).


GT_1978; (ontsierd door een lelijke sticker) is de vlag van de Verenigde Staten, waar de orde te Onamia in het bisdom St. Cloud in de staat Minnesota een nederzetting had,


GT_1979; Het wapen van de gemeente Uden (waar de Orde een gymnasium had; de (betere) leerlingen daarvan stroomden door naar Zoeterwoude om daar hun philosophicum te doen),


GT_1980; Het wapen van de gemeente Cuyk en St. Agatha (het moederklooster staat nog steeds in St. Agatha),


GT_1981; Het wapen van Zoeterwoude,

.
GT_1982; Het wapen van Maaseik (België), waar de orde ook een klooster had,


GT_1983; Het wapen van Diest (België)


GT_1984 Dit is het wapen van de gemeente (vroeger: stad, vandaar wellicht de ringmuur in het wapen) Hannuit (in het Frans Hannut) Tegenwoordig ligt die plaats ten zuiden van de taalgrens, dus is de officiële spelling Hannut, een stad met een burg (burcht), en dus ook met een burggraaf. Het afgebeelde wapen binnen de ringmuur met de vier leeuwen is denkelijk dat van de burggraaf.
Volgens geraadpleegde bron zijn het vier zwarte leeuwen op witte velden, terwijl het tableau vier witte leeuwen op rode velden laat zien. Onduidelijk is, hoe dat zo is gekomen.


Foto's STIEL en de Sterke

Dit verhaal is opgesteld door de commissie Geveltekens van de Historische Vereniging Oud Leiden. Voor contact met de commissie; zie ons colofon. De auteur van dit verhaal is P. de Baar.
kaart