Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Verhaal: Gerechtsdagboeken van Leiden

  • Genealogie
  • Leiden
  • Geschiedenis 1601-1700
  • Gebouwen

Klapper 1647 - 1679

  • DownloadGerechtsdagboekIndexAchternamen.pdf

Gerechtsdagboeken
De Gerechtsdagboeken van Leiden bevatten een aantal chronologisch geordende civiele besluiten van de stedelijke overheid: verordeningen op de gilden, vestigingsvergunningen, verbouwingsvergunningen, benoemingen en vele andere.

Herzien
Deze in 1995 gemaakte index werd geprint en ingebonden op de studiezaal geplaatst. Het digitale bestand bleef echter als het ware in de mottenballen liggen. In 2018 werden de allerergste onvolkomenheden nagelopen en gecorrigeerd (al zit er op het eerste oog nog vreselijk veel aan verbasteringen of mislezingen in), vraagtekens opgelost enz. Zo zijn nogal veel beroepsaanduidingen aangenomen als familienaam; het verdient dan ook altijd aanbeveling óók in de index op voornaam te zoeken! Het is dus zeker geen perfecte index, maar velen zullen er toch verwijzingen vinden die soms tot verrassende vondsten zullen leiden (al zitten er ook vele nietszeggende rekesten tussen). Zolang deze delen niet allemaal gescand en op de website geplaatst zijn, moeten de originele registers voor raadpleging op de studiezaal aangevraagd worden. In mei 2018 waren slechts de delen F (4-8-1604 – 14-8-1609) en G (30-10-1608 – 28-12-1612) in scan beschikbaar op de website. Dat deze index slechts een beperkte periode omvat (1647-1679), is jammer, maar zelfs een kleine periode is al een aanwinst.

De klappers zijn in 1994 gemaakt door H.J.H. Mooren (inv.nr. 81) en P.W.C. van Kessel (de overige) en in 2018 herzien door P.J.M. de Baar

Bron: Erfgoed Leiden. Stadsarchief II inv.nrs. 68-85
kaart