Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Verhaal: Personele Quotisatie

  • Genealogie
  • Geschiedenis 1701-1800

Index 1742

  • DownloadPersonele Quotisatie 1742 index V2019.pdf

Door: H.J.H. Mooren

Op 7 maart 1742 namen de Staten van Holland een resolutie aan tot het formeren van een "personeel kohier". Alle ingezetenen met een jaarlijks inkomen van ƒ 600 of meer zouden hierin worden opgenomen en belastingplichtig zijn als een besluit tot heffing was genomen. Een dergelijke inkomstenbelasting was in 1716 al eens geheven onder de naam Familiegeld. Misschien waren de minder prettige ervaringen daarmee de reden dat men in 1742 gekozen heeft voor de benaming Personele Quotisatie.

Deze alfabetische index is gemaakt om het kohier, op microfiche aanwezig in de studiezaal van het Erfgoed Leiden en Omstreken (F 5008), beter toegankelijk te maken. Bij het gebruik lette men op de volgende punten.
1) In principe zijn in het kohier slechts personen opgenomen, die op het ogenblik van de taxatie of in de volgende jaren tot 1748 een inkomen hadden van ƒ 600 of meer. Toch vindt men in het kohier een aantal namen met de aantekening: "Niet taxabel". Deze zijn ook in de index opgenomen. Daarnaast zijn velen op grond van hun bezwaarschrift onmiddellijk geschrapt, maar zij komen wel in het kohier en dus in de index voor. Bovendien zijn overleden echtgenoten of echtgenotes genoteerd, als zij in het kohier als zodanig worden vermeld.
2) De nummers van het kohier zijn de zgn. Haagse nummers, te onderscheiden van de meer gebruikelijke Leidse nummers. Deze laatste begonnen in elk bon bij nummer 1 en liepen dan door tot het einde van het bon. Voor de Haagse nummering was de stad in twee reeksen verdeeld, het bon Wanthuis tot en met Nicolaasgracht en het bon Marendorp Rijnzijde tot en met Noord-Rijnevest. In het eerste deel liepen de nummers door van 1 t/m 4710, in het tweede van 1 t/m 4904. De in de index door een asterisk (*) gevolgde nummers behoren tot de tweede reeks.

Uitgebreide informatie in het document.

Geplaatst: februari 2019.
kaart