Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Verhaal: Aflezingboek A-C

  • Genealogie
  • Geschiedenis 1500-1600
  • Gebouwen

Tafel 1505-1574

  • DownloadAflezingboekACtafels1505-1574.pdf


Door gemeentearchivaris mr. dr. J.C. Overvoorde is besloten een tafel op zaken te maken. Waarom hij niet ook de (persoons)namen opgenomen heeft, laat zich lastig vaststellen. Het jaarverslag over 1921 van het Gemeentearchief meldt: “werd door mij [Overvoorde] een begin gemaakt met de bewerking van de aflezingboeken over 1505-1526”, en dat over 1922: “Door mij werd een register gemaakt op de drie oudste deelen van het aflezingsboek, loopende over de jaren 1505-1574, en…”
Het handschrift werd, zoals veel klappers in die tijd, netjes in de jaren zeventig/tachtig overgetypt. In het kader van het streven om alle klappers e.d. digitaal beschikbaar te krijgen, is dat in de jaren negentig gescand, met OCR bewerkt, door ondergetekende gecollationeerd en uitgeprint. Met het digitale bestand werd verder niets gedaan en inmiddels is het niet meer te vinden. Daarom werd de print gefotografeerd door Emiel van der Hoeven die de opnamen met OCR bewerkte, hetgeen geen eenvoudig werkje bleek. Daarna werd alles opnieuw door ondergetekende gecollationeerd en op enkele plekken met het origineel vergeleken, waarbij bleek dat b.v. ergens de foliëring verschoven was; uiteraard is dat verbeterd. Gehoopt wordt dat door de digitale doorzoekbaarheid het nut van deze tafels, zelfs al blijft dat maar beperkt, sterk zal toenemen.

P.J.M. de Baar, februari 2020.
kaart