Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Verhaal: De Vuurvogel en de van Voorthuijsenschool

  • Leiden
  • Geschiedenis 1901-1950
  • Geschiedenis 1951- heden
  • Gebouwen

Geveltekens van 2 gesloopte scholen

De huidige SBO school De Vlieger (Boerhaavelaan) is voortgekomen uit 'De Vuurvogel' aan het Ballonpad (v/h Schuttersveldschool). De 'Vuurvogel' stond aan het Schuttersveld, hoek Morssingel. Op dit moment is het gebouw korter geknipt en in de ontstane ruimte is een hoekflat gebouwd. We schatten de foto van 1968 Zie krantenfoto hieronder.

GT_1271

De 'Vuurvogel' aan het Ballonpad staat op de nominatie, te worden gesloopt. We zien daar een gevelsteen met Leidse sleutels en opschrift ANNO 1922.
De steen is omringd met groen geglazuurde baksteentjes.

.........
GT_1271

Deze school is rond 1920 gebouwd en omstreeks 1990 voor een deel gesloopt om plaats te maken voor de blauwe flat aan de Schuttersveldweg / hoek Morssingel. Inmiddels was de naam gewijzigd in “De Vuurvogel”.
Het resterende deel van het schoolgebouw zal binnenkort verdwijnen om plaats te maken voor een latere fase van het Rijnsburgerblok-bouwplan.

De werkgroep Geveltekens denkt na over herbestemming van de gevelsteen.

====

De van Voorthuijsenschool stond in de Marnixstraat 104.
De school is opgericht op 25 april 1956. zoals te zien in dit krantenartikel. Het deel van de marnixstraat ten noorden van de Willem de Zwijgerlaan is geheel afgebroken.


Dit was de situatie tijdens de opening in 1956

foto's: J. Hartstra


GT_1820 Foto J. Wesselius.

De gevelsteen is in Depot van de Werkgroep Geveltekens.
De werkgroep Geveltekens denkt na over een herbestemming.

Dit verhaal is opgesteld door de werkgroep Geveltekens van de Historische Vereniging Oud Leiden; voor meer informatie zie het colofon.
kaart