Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Verhaal: Geveltekens zonder verhaal

  • Leiden

GT_2100 t/m GT_2150...


GT_2100 Foto Th. de Vries, locatie; Hogewoerd 96 Koffie Thee Tabak en SigarenGT_2101 Foto Th. de Vries, Locatie Levendaal 92
Zoo branden Ritmeesters. Glas in lood


GT_2102 Foto Th. de Vries. locatie Levendaal 165
Favier huish. artikelen . Glas in lood


...

...
GT_2103 Herenpoortsbrug 1986 locatie Hulpwerfbrug bij Herensingel
Foto's 2018 de Sterke en Hartstra


...

GT_2104 eerste steen J. Zaalberg 18 mrt 1885 (niet helemaal goed leesbaar)
Plantsoen 25 Foto Th. de Vries 2018


...

...
GT_2105 Herdenking Marinus van der Lubbe . 1e binnenvestgracht nabij de morspoort. Foto Th. de Vries 2018
In het bijzijn van ongeveer 150 belangstellenden is zaterdag bij de Morspoort in Leiden, op enkele meters afstand van zijn geboortehuis, een gedenksteen voor Marinus van der Lubbe onthuld. De steen is één van de drie tekens ter nagedachtenis aan de man die op 27 februari 1933 in Berlijn de Rijksdag in brand stak als protest tegen Hitler.


GT_2107 Hartmanstraat 2 Achter het woonhuis van Hartmanstraat 2 in Leiden staat achter in de tuin een gebouwtje met in de gevel twee gevelstenen (zie bijgesloten foto). Gebouwd ca. 1938
Eigendom van de toenmalige Stedelijke Lichtfabrieken


GT_2111 Zegersteeg 14 - St. Annahof of Joostenpoort (foto D. Kompier)


GT_2114 Verhaartpad 21 - Versiering topgevel (foto H. de Sterke)

...
GT_2120 Tuinderijpad 1 - Keramische gevelsteen (foto J. de Jonge)

...
GT_2121 Haagweg 37 - Gevensteentje H.W. 1827 (foto J. de Jonge)

...
GT_2123 Narmstraat 20 - Brandspuit (foto J. de Jonge)

...
...
GT_2125 Haagweg 9-11 (achterzijde)
Muurreclame firma A. Stoeke, chemische wasserij stoom ververij.
Rechts op de ansichtkaart (ca. 1930) de wasserij met de gevelreclame.

...
GT_2127 Middelstegracht 67 - Spaarpotpoort (ook wel Leeuwenpoort genaamd), sluitsteen met schelpvormig ornament


GT_2128 Uiterstegracht 20 - Hof van Venetië - Anno 1898
(toegangspoort van het Hof van Venetië, een arbeidershofje uit 1898, genoemd naar de bouwer P.J. van Venetië (1851-1925). De 10 ooit tamelijk armoedige huisjes zijn nog aanwezig maar ingrijpend gerestaureerd/gemoderniseerd)

... ...
GT_2129 Uiterstegracht 36 - Datumsteen 1664


GT_2130 Middelstegracht 91-119 - Gevelsteen "Leerlingbouwplaats"
(een moderne gevelsteen. Rond 1992 werd op Middelstegracht 91 t/m 119, op de hoek met de Ing. Driessenstraat een groot woongebouw neergezet. Het betrof hier een leer/werkproject)

...
GT_2131 Herengracht 40 - Gevelsteen "Bloemsierkunst Nieuwenburg 1901-2008testverhaal uw verhaal

kaart