Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Blog 10

Na conservering en plaatsing in de nieuwe berging worden de charters gedigitaliseerd. Dat wordt voor het charterproject intern uitgevoerd door de fotograaf van Erfgoed Leiden, Jan Lagas (zie afbeelding hieronder). Erfgoed Leiden heeft een eigen fotostudio welke in hetzelfde gebouw als het restauratieatelier is gelegen. De ervarenheid van de fotograaf met het materiaal en soort object betekend dat specifieke instructies vooraf niet nodig waren en dat overleg in bijzondere situaties heel gemakkelijk gaat. Dat zal zeker een extra, zeer belangrijk, aandachtspunt zijn bij digitalisering van charters door een extern digitaliseringsbedrijf.

Het charter wordt aan zowel de voor- als de achterkant gefotografeerd. De meeste charters hebben een gesloten pliek. Het charter wordt eerst met een gesloten pliek gefotografeerd en alleen als er tekst onder de pliek staat, wordt het charter nogmaals gefotografeerd met de pliek geopend. Van elk zegel wordt van de voorzijde een aparte foto gemaakt. Als het zegel een contrazegel heeft wordt deze ook gefotografeerd. Bij transfixen wordt de voorkant van ieder afzonderlijk charter gefotografeerd. De achterkant van de individuele charters wordt alleen gefotografeerd als er tekst of iets anders op staat. De achterkant van het hele pakket aan charters wordt wel gefotografeerd.

De foto’s worden gemaakt in RAW. Vervolgens worden ze opgeslagen in TIFF bij Picturea.

Na digitalisering worden de charters definitief vastgezet, de melinex stroken worden aangetrokken en de zegelstaarten gefixeerd in de eerder voorbereidde insnijdingen. Waarna ze klaar zijn om verplaatst te worden naar hun definitieve plek in het externe depot van ELO.

kaart