Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Blog 2

Voordat ik kon beginnen aan die hele grote hoeveelheid charters, heb ik eerst een pilot uitgevoerd. Daaruit bleek welke handelingen minimaal nodig zijn voor digitalisering en welke materialen nodig zijn voor de conservering en berging. Vervolgens ben ik begonnen met een archief dat niet te gecompliceerd was, om de workflow goed op te kunnen zetten: het Gasthuisarchief.

Stap 1 in de workflow is inventariseren welke werkzaamheden nodig zijn en welk formaat berging. Dit wordt ingevuld op het inventarisatieformulier. De kleurcodes op het formulier worden met behulp van gekleurde papieren strookjes fysiek overgebracht naar de enveloppen waar de charters in zitten. Zo kunnen alle projectmedewerkers in één oogopslag zien welke behandelingen nodig zijn en op basis daarvan een werkplanning per dag maken.

Hieronder vindt u foto's van deze stap

kaart