Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Blog 5

Binnen het Gasthuizen archief, dat nu behandeld wordt in het Leidse charterproject, komt het soms voor dat de charters dusdanig vervormd of opgevouwen zijn dat ze voorafgaand aan digitalisering gevlakt moeten worden. Middels een sandwich van Holytex, Sympatex en vochtig naaldvilt worden de charters bevochtigd en gedroogd tussen filtreerpapier en planken. De zegelstaarten worden daarbij geklemd volgens de staarten-vlak-methode beschreven in deel 3 van dit blog.

Bij onregelmatige vervormingen, waarbij drogen tussen filtreerpapier en planken niet mogelijk is, maak ik gebruik van een magneetbord en magneten om het charter in zo vlak mogelijke staat aan de lucht te laten drogen.

Let op: deze behandeling vraagt specialistische kennis en ervaring

Hieronder vindt u foto's van het resultaat van het geheel vlakken van een opgevouwen of vervormd charter.

kaart