Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Blog 6

Naast de in eerdere blogs beschreven standaard handelingen, die goed middels een instructiekaart beschreven konden worden, zijn er soms ook meer restauratieve handelingen nodig. Deze worden binnen het Leidse charterproject uitsluitend uitgevoerd door mijzelf als restaurator.

Doel van deze restauratieve handelingen is stabiliseren van het charter voor digitalisering en berging. Alleen charters met dusdanig zwakke plekken of scheuren dat versteviging of reparatie voor digitalisering noodzakelijk is worden gerestaureerd. Restauratie van het perkament gebeurt met darmleer en gelatine. Verstevigen van het perkament kan middels geheel of gedeeltelijk doubleren met Goldschlägerhaut of het dunste darmleer. Het risico hiervan is dat het perkament door een combinatie van het vocht in de lijm en teveel druk tijdens het drogen transparant kan worden. Als er geen restaurator beschikbaar is om dit specialistische werk uit te voeren, kan daarom ook gekozen worden het perkament niet te doubleren, maar te voorzien van een omslagje van Utoplex (transparant papier) (tip van Hoogduin Papierrestauratoren – Delft). Het charter wordt dan inclusief dit omslagje in de berging gemonteerd. Het dient tevens als drager tijdens digitalisering.

kaart