Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Uitleg bij Mijn ErfgoedMijn Erfgoed

Mijn Erfgoed is het gedeelte van de site dat geheel voor u bestemd is. 
Als u hier bent ingelogd, kunt u stukken reserveren of scans bestellen. 
U krijgt uw eigen werkruimte, waar u eigen documenten en zoekresultaten kunt bewaren.

Er is echter meer! U kunt informatie (reacties, vertalingen, regesten, afschriften) toevoegen aan zaken die u gevonden hebt. Maar u kunt ook uw eigen historische verhalen en documenten op de site zetten. Deze kunnen dan, als u dat wilt, door anderen gevonden worden. Alles wat u op de site zet valt onder een Creative Commons licentie, d.w.z. dat anderen het mogen hergebruiken. Dit treedt pas daadwerkelijk in werking bij die zaken die voor anderen toegankelijk zijn.

Tot slot kunt u ook aan geven waar uw belangstelling ligt, zodat wij u op de hoogte kan houden van voor u interessante aanvullingen op de site.

Wij wensen u veel plezier met uw eigen ‘deelsite’.


Mijn profiel
Hier kunt u bekijken wat er in uw profiel staat. De eerste keer staat alleen de door u opgegeven naam ingevuld. Nadat u het profiel hebt aangevuld (niet verplicht) vindt u hier ook een overzicht van uw interesses en toegevoegde verhalen.

Om uw profiel te bewerken klikt u links bovenin op bewerken profiel.

U kunt drie zaken aanpassen:

NAW-gegevens invullen. Dit is niet verplicht.

Registratiedetails wijzigen. Als u hier alleen twee keer een nieuw wachtwoord intikt is uw wachtwoord gewijzigd. Als uw e-mailadres is gewijzigd kunt u dat ook hier aanpassen.

Interesses kunt u aangeven door een of meer iconen aan te vinken. ELO stuurt u een mailtje / RSS-feed als er nieuwe informatie op de aangegeven interessegebieden aan de site is toegevoegd.

Bevestig betekent dat u uw nieuwe gegevens opslaat, reset dat u het hele formulier leegmaakt.


Mijn folders

U kunt hier documenten bewaren.

Klik op folder aanmaken. De folder moet een naam krijgen en u moet beslissen wie de folder mag bekijken.

Alleen uzelf: geschikt om stukken te bewaren waar u nog mee bezig bent, losse aantekeningen op te slaan, e.d.

Een groep: zo kunt u bijvoorbeeld anderen laten kijken naar een tekst die door u geschreven wordt.

Iedereen: geschikt om bijvoorbeeld een serie foto’s in op te slaan over een bepaald onderwerp. Het is dan wel handig om dat onderwerp terug te laten komen in de naam van de folder.

Klik op opslaan.

Hierna kunt u bestanden in de folder opslaan. U klik eerst op de foldernaam. Daarna kunt u met bladeren een bestand opzoeken. Daarna voegt u het aan de folder toe door op upload te klikken. Door op een van de icoontjes te klikken kunt u het bestand bewerken, verwijderen of downloaden.


Mijn groepen

Via 'Mijn groepen' kunt u een echte community bouwen binnen Mijn Erfgoed. Als u een nieuwe groep heeft aangemaakt, dan kunt u mensen uitnodigen door op de titel van de groep te klikken.

In het vervolg kunt u aangeven bij uw verhalen en aangemaakte folders of én met welke groep u uw eigen erfgoed wilt delen.


Mijn reacties
Hier vindt u een overzicht van alle reacties die u zelf opgeslagen hebt bij stukken uit de collectie. 
Een reactie geven op een stuk uit de collectie kan als u een stuk uit een zoekresultaat geselecteerd hebt. In de rechterkolom kunt u op de icoon reacties klikken. Dan krijgt u een invulscherm om uw reactie op het stuk op te schrijven. Klik op 'Voeg toe' om de reactie te bewaren. Een reactie kan bijvoorbeeld aanvullende informatie zijn of een correctie van de beschrijving. De volgende keer dat iemand hetzelfde stuk vindt krijgt hij te zien dat er een reactie is. Er staat dan een nummer bij de icoon reacties. Door erop te klikken kan de reactie gelezen worden. Door klikken op 'Meld als ongepast' kan worden aangegeven dat een reactie niet binnen de grenzen van het normale sociale verkeer past.

Let op: u kunt een reactie zelf niet meer verwijderen!


Mijn samenvattingen
Hier vindt u een overzicht van alle samenvattingen die u zelf hebt gemaakt van stukken uit de collectie. U kunt samenvattingen die u gemaakt hebt ook weer verwijderen.
U kunt een samenvatting toevoegen aan een stuk uit de collectie als u een stuk uit een zoekresultaat geselecteerd hebt. In de rechterkolom kunt u op de icoon regesten klikken. Dan krijgt u een invulscherm om uw samenvatting van het stuk op te schrijven. Klik op Voeg toe om de samenvatting te bewaren. 
De volgende keer dat iemand hetzelfde stuk vindt krijgt hij te zien dat er een samenvatting is. Er staat dan een nummer bij de icoon samenvattingen. Door erop te klikken kan de samenvatting gelezen worden.


Mijn transcripties
Hier vindt u een overzicht van alle transcripties (afschriften) die u zelf gemaakt hebt van stukken uit de collectie. U kunt transcripties die u gemaakt hebt ook weer verwijderen.U kunt een transcriptie toevoegen aan een stuk uit de collectie als u een stuk uit een zoekresultaat geselecteerd hebt. In de rechterkolom kunt u op de icoon transcripties klikken. Dan krijgt u een invulscherm om uw transcriptie van het stuk op te schrijven. Klik op Voeg toe om de transcriptie te bewaren. 
De volgende keer dat iemand hetzelfde stuk vindt krijgt hij te zien dat er een transcriptie is. Er staat dan een nummer bij de icoon transcripties. Door erop te klikken kan de transcriptie gelezen worden.


Mijn verhalen

Hier vindt u overzicht van alle verhalen die u zelf hebt toegevoegd aan de site. U kunt verhalen die u gemaakt hebt ook weer verwijderen.

Klik op Schrijf een nieuw verhaal om een verhaal toe te voegen.

De tekst van uw verhaal kunt u in het grote vak kwijt. De kale tekst kunt u van opmaak voorzien door op de knoppen boven het grote tekstvak de juiste te kiezen. Let op: u moet de tekst die u bijvoorbeeld vet wilt maken tussen de twee opmaakteksten zetten die verschijnen als u op de knop vet klikt.

U kunt ook een link naar een bestand elders invoegen. Klik op link en er verschijnt een vakje waar u het webadres in kunt vullen. Als u foto’s wilt invoegen in de tekst moet u die eerst in een van uw folders opslaan. Let op: de folder moet voor iedereen toegankelijk zijn, anders ziet men de foto niet!. Daarna kunt u ze vanuit de folder invoegen.

Voeg een duidelijke titel toe aan het verhaal. Door klikken op bekijk voorbeeld onder het tekstvak ziet u hoe het verhaal er opgemaakt uitziet.


Mijn vertalingen
Hier vindt u een overzicht van alle vertalingen die u zelf gemaakt hebt van stukken uit de collectie. U kunt vertalingen die u gemaakt hebt ook weer verwijderen.
U kunt een vertaling toevoegen aan een stuk uit de collectie als u een stuk uit een zoekresultaat geselecteerd hebt. In de rechterkolom kunt u op de icoon vertalingen klikken. Dan krijgt u een invulscherm om uw vertaling van het stuk op te schrijven. Klik op Voeg toe om de vertaling te bewaren. 
De volgende keer dat iemand hetzelfde stuk vindt krijgt hij te zien dat er een vertaling is. Er staat dan een nummer bij de icoon vertalingen. Door erop te klikken kan de vertaling gelezen worden.


Mijn reserveringen
Hier vindt u een overzicht van alle reserveringen die u gedaan hebt. U kunt reserveringen die u gedaan hebt ook weer verwijderen.
U kunt een stuk reserveren als u een stuk uit een zoekresultaat geselecteerd hebt. Als u op reserveren klikt (u moet wel ingelogd zijn) krijgt u een scherm waar u met uw e-mailadres uw gebruikersnaam moet opzoeken. Daarna krijgt u een scherm waar u per halve dag kunt aangeven wanneer u het stuk in de studiezaal wilt inzien. Voor iedere halve dag die u aanklikt krijgt u een bevestigingsmail. 
Klikt u het lopende dagdeel aan, dan wordt het stuk meteen naar de studiezaal gebracht.


Mijn scanopdrachten
Hier vindt u een overzicht van alle scanopdrachten die u gedaan hebt. 
Een scanopdracht kan aangemaakt (u heeft de opdracht gegeven) of goedgekeurd zijn (ELO heeft de opdracht aanvaard).

U kunt een scan bestellen als u een stuk uit een zoekresultaat geselecteerd hebt. Als u op scan bestellen klikt krijgt u een scherm waar u uw mailadres moet intikken. 
Tik hieronder eventuele nadere bijzonderheden in (welke pagina’s van een deel, welke brief in een omslag). Wilt u gewoon het hele archiefbestanddeel gescand hebben dan u vult u niets in. Klik hierna op Plaats scan opdracht. U krijgt nu de tekst Scan aangevraagd. 
Een medewerker van het ELO gaat nu bekijken of het door u gevraagde archiefbestanddeel gescand kan worden. Als dat niet kan, bijvoorbeeld omdat het gerestaureerd wordt, krijgt u binnen een werkdag bericht. 
Als het wel kan bekijkt de medewerker wanneer er twee aaneengesloten werkdagen beschikbaar zijn om de opdracht uit te voeren. Als het archiefbestanddeel nl. al door een ander gereserveerd is kan het niet meteen gescand worden. U krijgt binnen een werkdag een bericht met de datum waarop gescand kan worden en een link naar de webwinkel. Daar staat uw opdracht met het juiste bedrag klaar. Als u betaalt kan de opdracht uitgevoerd worden. Let op: als u niet voor de aangegeven datum betaald hebt, vervalt de opdracht. Dan kan het archiefbestanddeel namelijk weer vrijgegeven worden voor gebruik door anderen.
Op het moment dat de scanopdracht is uitgevoerd krijgt u een mail met een link naar de plek waar u het bestanddeel kunt downloaden.


Toepassing Creative Commons licentie
Een groot deel van het materiaal van het ELO kunt u gebruiken onder een zogenaamde Creative Commons Licentie.  De Creative Commons licentie geldt voor beeldmateriaal, bibliotheekmateriaal en kranten van voor 1860 en voor de opnamen van archiefbestanddelen. Van enkele delen van deze collecties van na 1860 bezit het ELO de rechten of is geen rechthebbende meer in leven. Ook die vallen onder de Creative Commons licentie; dat is duidelijk aangegeven bij het collectiebestanddeel.

Alles wat door gebruikers op de site wordt gezet valt ook onder de Creative Commons Licentie, met dien verstande dat deze pas in werking treedt als iets voor iedereen zichtbaar is.

Voor het publiceren van materiaal uit de kranten van na 1860 moet u contact opnemen met HDC Media als rechthebbende.

Voor het reproduceren en publiceren van beeldmateriaal van na 1860 moet u contact opnemen met de rechthebbende. Bij de collecties van STIEL, de Historische Kring Voorhout en de Stichting Oud Sassenheim kunt u in eerste instantie contact opnemen met deze organisaties.


Creative Commons licentie

Met een Creative Commons licentie behoudt het ELO zijn rechten, maar krijgen anderen toestemming voor bepaalde zaken. Het ELO geeft gebruikers een Naamsvermelding / Gelijk delenlicentie. De gebruiker mag:

Het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven

Remixen - afgeleide werken maken

Onder de volgende voorwaarden:

Naamsvermelding - De gebruiker dient bij het werk de door de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met uw werk of uw gebruik van het werk).

Gelijk delen — Indien de gebruiker het werk bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie of een gelijksoortige licentie worden verspreid.

Meer weten over deze licentie? Klik dan op het logo

Creative Commons Licentie
This work is licensed under a Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported License.

kaart