Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Les 2: Databases

Om onze collecties goed en gestructureerd kunnen ontsluiten, slaan we informatie (data) op in databases.

Er is bij Erfgoed Leiden al veel informatie beschikbaar. Denk aan archeologische opgravingsgegevens, informatie uit bouwhistorisch onderzoek, gedigitaliseerde archieven. Daarnaast voegen we tijdens het digitaliseren veel informatie toe. Na het inscannen van een foto wordt bijvoorbeeld beschreven wanneer een foto is gemaakt en op welke plaats. Dat zorgt er voor dat de afbeelding makkelijker gevonden kan worden. Daarnaast kunt u de informatie die de foto oplevert, daardoor ook zelf onderzoeken, zoals later zal blijken. De informatie die we toevoegen (de data over data) wordt metadata genoemd.

Om moeilijke vragen te kunnen stellen aan data of om hergebruik gemakkelijker te maken, moet het gestructureerd zijn. Dat gebeurt in een database.

Hierboven staat een stukje van de data in de Beeldbank-database van Erfgoed Leiden. Een database bestaat uit rijen en kolommen. Elke rij is een object met een beschrijving, in dit geval een foto. De beschrijving van die foto is opgesplitst in verschillende kolommen (onderwerpen): tot welke collectie deze behoort, welke naam de foto heeft, welke personen er op staan, etc.

Door data op deze manier te structureren, kunnen complexe vragen gesteld worden aan de dataset.
Bijvoorbeeld wanneer u alle foto’s wilt zien die in 1900 gemaakt zijn van Herengracht 36:

  • Locatie: Leiden, Herengracht 36
  • Techniek: Foto
  • Vervaardiging Begindatum: 1900

Door metadata toe te voegen en informatie in een database te structureren, ontstaat een scala aan nieuwe mogelijkheden.

 

Naar de volgende les

kaart