Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Les 4: Metadatastandaarden

Gestructureerde, open datasets kunnen aan elkaar gelinkt worden wanneer voldaan is aan standaarden.

Als metadata is toegevoegd en alle informatie is gestructureerd in een database, is het mogelijk om bijvoorbeeld alle informatie die Erfgoed Leiden heeft over Herengracht 36 opvragen. Het wordt nog interessanter als er niet alleen in de dataset van Erfgoed Leiden gekeken dan worden, maar ook wat er bij andere organisaties over het pand bekend is.

Om dat mogelijk te maken, moet informatie (met een open licentie) worden opgeslagen volgens internationale standaarden. Een standaard is een afspraak over de manier waarop men data structureert. Daar zijn er verschillende van, zoals Dublin Core, EAD en A2A.

Als de fotograaf in de kolom Fotograaf is beschreven en een andere organisatie doet dat op dezelfde manier, dan wordt het mogelijk om beide datasets te doorzoeken of aan elkaar te koppelen. Dat bijvoorbeeld gebeurt bijvoorbeeld op portalsites. Archives Portal Europe en Europeana zijn voorbeelden van de portalsites waar Erfgoed Leiden bij is aangesloten. Via deze websites zijn de databases van alle aangesloten organisaties in 1 keer doorzoekbaar.

 

Naar de volgende les

kaart