Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Les 7: visie ICT

De visie die Erfgoed Leiden en Omstreken heeft met betrekking tot de digitale toegankelijkheid van haar collecties, lichten we graag toe in het onderstaande filmpje.

Op de website van Erfgoed Leiden en Omstreken is enorm veel informatie te vinden. Daaronder bevinden zich ook digitale kaarten, zoals de cultuurhistorische atlas, en de archeologische- en bouwhistorische waardenkaarten. Je kunt de kaarten zelf aanpassen. En je kunt ook de informatie downloaden. Maar Erfgoed Leiden gaat verder…

De cultuurhistorische waardenkaart van Leiden

Wat je nu op de website ziet is maar een deel van de kennis die Erfgoed Leiden bezit. Niet alle informatie is al digitaal beschikbaar, maar we werken er hard aan om alles online (integraal!) toegankelijk te maken. Nu zijn de kaarten nog redelijk statische, platte lagen, maar in de toekomst krijg je via de kaarten toegang tot alle datasets. Ook zul je de kaart kunnen gebruiken als zoekmiddel, in combinatie met andere zoekfilters.

In de toekomst gaan kaarten nieuwe mogelijkheden bieden om de collecties te doorzoeken

 

Door collectiedata aan kaarten te hangen en gebruik te maken van nieuwe ontwikkelingen komen er een enorm scala aan mogelijkheden bij. Beleidsmakers, planners, onderzoekers, en andere geinteresseerden kunnen straks gemakkelijk relevante data vinden. En voor geïnteresseerden is Erfgoed Leiden een aantrekkelijke ingang om zich te verdiepen in de geschiedenis van Leiden en haar omgeving.

Het wordt mogelijk om kaarten te voor het presenteren of ruimtelijk analyseren van informatie

 

Open data
Erfgoed Leiden streeft ernaar kennis en collecties op het gebied van archeologie, monumentenzorg, bouwhistorie en archief zo breed mogelijk te ontsluiten. Vervolgens combineren wij deze verschillende cultuurhistorische kennis met elkaar. Dat zorgt voor een enorme verrijking. Open data is het uitgangspunt: data moet niet alleen beschikbaar zijn voor onderzoek, maar ook voor totaal nieuwe toepassingen.

Wil je meer weten? Bekijk dan het filmpje met onze visie op digitalisering en ontsluiting van kennis.

 

kaart