Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Les 1: Waarom digitaliseren?

Voor de gemeente Leiden en een groeiend aantal omringende gemeenten is Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) hét kenniscentrum voor de archeologie, monumenten(zorg) en het archief. 

Daardoor hebben we een fantastische collectie aan cultuurhistorische informatie en objecten: koorboeken, foto’s, brieven, informatie over archeologische opgravingen en historische gebouwen, film, foto’s.

Deze schat aan informatie willen wij voor iedereen toegankelijk maken. Dat zorgt er voor dat het verleden blijft leven: het kan onderzoekers nieuwe inzichten opleveren, architecten en stedenbouwkundigen inspireren, toeristen en Leidenaren informatie geven over de stad, kunstenaars inspireren, geneologen helpen, gebruikt worden door ontwikkelaars van apps, en een legio andere mogelijkheden bieden.

Om onze collecties toegankelijk te maken, is digitalisering van groot belang. Het online aanbieden van kennis over het verleden zorgt er voor dat meer mensen het kunnen gebruiken en er meer doelgroepen bereikt worden, vanaf elke locatie en op ieder tijdstip.

Daarnaast zorgt digitalisering voor het veiligstellen van erfgoed. Documenten kunnen door brand verloren gaan, of door verval beschadigd raken. Maar als ze zijn ingescand blijven ze in digitale vorm toch bestaan. Ook zorgt het digitaliseren (en structureren) van informatie er voor dat er complexe vragen aan data gesteld kunnen worden.

 

Naar de volgende les

kaart