Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Leiden als fabrieksstad

In het programma 'Leiden als fabrieksstad' doen de leerlingen onderzoek met echte bronnen van zo’n honderd jaar geleden. Tijdens hun bezoek aan ons worden ze geconfronteerd met echte kwesties uit het begin van de industrialisatie.

De leerlingen onderzoeken in kleine groepjes een oorspronkelijke negentiende-eeuwse bron. Bij de vragen die worden gesteld, worden ze gestimuleerd om na te denken over de verschillen tussen de negentiende en begin twintigste eeuw en de tijd waarin wij leven. Aan de orde komen bijvoorbeeld stoommachines, werkomstandigheden en hygiëne. Daarnaast nemen ze een kijkje in het depot, waarbij meer documenten uit fabrieksarchieven worden bekeken.

Het programma is geschikt voor de onderbouw van het vmbo is ook onderdeel van BeMused van de Cultuureducatiegroep. Het sluit aan op alle leerwegen en de kerndoelen A: Nederlands en E: Mens en maatschappij.

Het bezoek duurt één uur en is geschikt voor maximaal 30 leerlingen. De ene helft krijgt in 20 minuten een rondleiding door het depot, de andere helft gaat met de documenten aan de slag. Daarna wordt er gewisseld. De leerlingen werken tijdens het programma met maximaal drie leerlingen aan een document.

kaart