Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Leven in de middeleeuwen

Tijdens het bezoek aan Erfgoed Leiden en Omstreken doen de leerlingen onderzoek aan de hand van echte middeleeuwse bronnen. In kleine groepjes onderzoeken de leerlingen  een oorspronkelijke middeleeuwse bron en door de vragen die worden gesteld, worden ze gestimuleerd om na te denken over de verschillen tussen de middeleeuwen en de tijd waarin wij leven. Aan de orde komen bijvoorbeeld zorg voor ouderen, horigheid en vrijheid en meerderjarigheid. Hierdoor komen ze erachter dat eeuwen geleden vaak dezelfde maatschappelijke kwesties speelden als nu. Naast het onderzoeken van middeleeuwse bronnen, nemen ze ook een kijkje in het depot, waarbij wordt ingegaan op de fysieke vorm van middeleeuwse documenten.

Het programma is geschikt voor de onderbouw van het vmbo en is ook onderdeel van BeMused van de Cultuureducatiegroep. Het sluit aan op alle leerwegen en de kerndoelen A: Nederlands en E: Mens en maatschappij.

Het bezoek duurt één uur en is geschikt voor maximaal 30 leerlingen. De ene helft krijgt in 20 minuten een rondleiding door het depot, de andere helft gaat met de documenten aan de slag. Daarna wordt er gewisseld. De leerlingen werken tijdens het programma met maximaal drie leerlingen aan een document.

kaart