Erfgoed Leiden en omstreken

Info

80.000 minuten

Een notaris bezoek je vooral bij belangrijke momenten in je leven. Dat maakt het oud notarieel archief tot een goudmijn voor historici. Het archief omvat 80.000 akten, door notarissen minuten genoemd. Ze beslaan de periode 1564-1811. Omdat niet elk dorp in de omgeving over een eigen notaris beschikte, waren inwoners uit de regio vaak aangewezen op de Leidse notarissen. De minuten beslaan daardoor het hele verzorgingsgebied van Erfgoed Leiden en Omstreken.

Na de standaard openingszin 'Heden voor mij' trekt een wereld aan mensen en gebeurtenissen voorbij. Het kan om lang vergeten weeskinderen of paupers gaan, maar ook om beroemdheden als Jan Steen. Het betreft testamenten, boedelinventarissen, huwelijkse voorwaarden, seclusies (weeskinderen uitsluiten van een erfenis) en nog vele andere gebeurtenissen. Door scans van deze minuten aan namen te koppelen, worden de bronnen voor iedereen toegankelijk gemaakt. Iedereen kan mee helpen om dit te realiseren. Doet u mee?

 

 

kaart