Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Leiden rond 1854

Deze kaart laat de situatie van Leiden zien rond 1854. Door op een object te klikken, kunt u de beschikbare gegevens bekijken.  

In 1853 werd een nieuwe buurtverordening aangenomen, die vastlegde dat Leiden per 1 januari 1854 werd opgedeeld in 39 gebuurten. Waarschijnlijk dateren uit deze periode de zogenaamde gebuurtekaarten: een set prachtige kaarten waarop ook wegen en adressen zijn ingetekend.1 De gebuurtekaarten zijn op de juiste geografische locatie gelegd, en vervolgens gedigitaliseerd.

Dit maakt het mogelijk om andere bronnen aan de kaart te koppelen, en zo allerlei ruimtelijke vragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld de locaties van overtredingen in de 19e eeuw, waardoor onderzocht kan worden waar de meeste delictplegers woonden, of in welke straten de meeste criminaliteit voorkwam.

1860, Delict Dronkenschap en alcoholverkoop (N=528). Bron: Nationaal archief, Kantongerecht Leiden 1839-1929, toegangsnr 3.03.29.01, inv. nr. 195-198.

De kaart is vervaardigd door de Fryske Akademy (HISGIS) in opdracht van Erfgoed Leiden en Omstreken en Veni-onderzoek van Roos van Oosten (Universiteit Leiden). De data is gedeponeerd bij DANS

1 Kees Walle, 2005: Buurthouden. De geschiedenis van burengebruiken en buurtorganisaties in Leiden (14e-19e eeuw), Ginko: Leiden, 199-202

kaart