Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Succesvolle testopnames e-depot

Erfgoed Leiden en Omstreken is bezig met het opzetten van een digitale archiefbewaarplaats: het e-depot. In plaats van papieren documenten vind je er digitale bestanden; in plaats van strekkende meters plankruimte gaat het om terabytes. Gedurende de afgelopen maanden zijn met succes testopnames uitgevoerd in samenwerking met HLTsamen, RDOG Hollands Midden en gemeente Leiden. Zo is de vorming van een e-depot weer een stap dichterbij gekomen.

Ruimtelijke plannen
HLTsamen (Hillegom, Lisse, Teylingen) droeg voor de testopname haar archief met ruimtelijke plannen aan. Een ruimtelijk plan is gevormd uit een aantal bestanden in samenhang, waaronder GIS-bestanden. De uitdaging was deze goed te archiveren en raadpleegbaar te maken via de website.

Netwerkschijf
De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden leverde een deel van een netwerkschijf, met het archief van de netwerkorganisatie Jonge Ambtenaren. Het archief is deels openbaar, had weinig metadata en was goed testmateriaal.

Website
Van de gemeente Leiden kwam de wens haar website te archiveren in het e-depot. Dit is rechtstreeks gelukt, zonder tussenkomst van webarchiefapplicaties. Dit website-archief is bovendien goed online te raadplegen.

Succes
Alle drie de testopnames zijn met succes uitgevoerd. In het evaluatierapport leest u meer over de testopnames en de informatie  die het heeft opgeleverd voor de verdere ontwikkeling van het e-depot. Inmiddels zijn er nieuwe opnames gestart. De verwachting is dat het e-depot begin 2020 in gebruik kan worden genomen.

 “Het eindresultaat van de pilot mag er zijn. De in het e-depot opgenomen archieven
worden mooi gepresenteerd en het zoeken werkt prima. Complimenten!” (RDOG HM)

Testteam
Het testteam bestaat uit de inhoudelijk betrokkenen van de deelnemende gemeenten en instelling en het projectteam van Erfgoed Leiden en Omstreken

kaart