Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Zonnepanelen in beschermd stadsgezicht – inspraaktermijn voorbij

De update van welstandsnota geeft een verruiming van de mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen in de twee beschermde stadgezichten van Leiden. Binnen de beschermde stadsgezichten is het op dit moment al mogelijk om op de platte daken zonnepanelen te plaatsen en op niet-beschermde gebouwen op de achterdakvlakken die niet aan een straat of een park grenzen. Het college heeft gekeken naar nog meer mogelijkheden voor zonnepanelen in de twee beschermde stadgezichten.

Voor de wijken buiten de beschermde stadsgezichten wijzigt er niets. Daar is het al mogelijk om op alle daken zonnepanelen te plaatsen.

Drie zones met verschillende historische waarde
De beschermde stadgezichten hebben niet overal dezelfde hoge historische waarden. Er zijn drie zones gemaakt. In de zone 1 (oranje) met het hoge historische waarden, zoals het Rapenburg, blijven dezelfde regels van toepassing die nu ook al gelden. Hier mogen geen panelen op schuine daken in het zicht worden aangebracht.

Mogelijkheden in zone 1 met hoge historische waarde (oranje)
De update van de welstandsnota geeft straks de mogelijkheid met voorstellen te komen die de karakteristieke waarden van een architectuureenheid en het aanzicht van het beschermd stadsgezicht niet verstoren. Hierdoor is het mogelijk om ook in zone 1 (oranje) een voorstel voor te leggen waar op het hele bouwblok een collectieve installatie wordt neergelegd. Bijvoorbeeld een doorlopende strook rode panelen op een rood voordakvlak op een bouwblok van 6 woningen. Deze voorstellen worden per geval door de commissie beoordeeld.

Zone 2 met beperkte historische waarde (blauw) en zone 3 (groen) zonder historische waarden
In deze twee zones mogen ook zonnepanelen worden aangebracht die zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte. In zone 2 (blauw) wordt het  toegestaan om zonnepanelen op de voordakvlakken te plaatsen mits deze aan een aantal voorwaarden voldoen. Hierdoor komen de zonnepanelen binnen een bouwblok op dezelfde manier in het zicht te liggen. Deze regels zijn bedoeld om de architectuur eenheid van deze straten niet te verstoren. Dit betekent een verruiming van de regeling voor ca 2275 adressen.

In de zone 3 (groen) zijn zonnepanelen op alle daken toegestaan. De voorwaarden blijven hier beperkt  tot de hoogte die de panelen boven het dakvlak mogen uitsteken. Hierdoor kan iedere eigenaar zelf bepalen hoe ze hun panelen het gunstigste op hun dakvlak kunnen neerleggen.

 


Kaart legende:
Zone 1 (oranje): waarin zonnepanelen op platte daken en hellende daken zijn toegestaan op voorwaarde dat de panelen niet zichtbaar zijn vanuit de openbaar toegankelijke ruimte.
Zone 2 (blauw): naast de regels van zone 1 geldt hier mogelijk om ook aan de voorzijde, binnen  regels voor een uniforme toepassing binnen een architectuureenheid panelen toe te passen;
Zone 3 (groen): waar zonnepanelen, binnen de algemene welstandsregels, altijd op alle dakvlakken geplaatst mogen worden.

Fragment van de kaart; links tuinstad-wijk en rechts LammenschanswegInspraak
Van donderdag 13 februari tot en met 26 maart kunt u de stukken voor inspraak inzien via www.leiden.nl/inspraak of op het Stadskantoor.

Vergunningsplicht
Voor alle woningen buiten het beschermde stadgezicht, die niet beschermd zijn als monument, is het aanbrengen van zonnepanelen vergunningsvrij onder een paar landelijke voorwaarden.
Voor alle woningen binnen het beschermde stadsgezicht, die niet beschermd zijn als monument, is het aanbrengen van zonnepanelen op achterdakvlakken die niet grenzen aan een openbare ruimte zoals een park of een straat vergunningsvrij onder een paar voorwaarden. Voor alle andere situaties is een vergunning nodig.

Het aanvragen van een vergunning gaat via www.omgevingsloket.nl  Meer info op https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/wonen-en-bouwen/omgevingsvergunningen/omgevingsvergunning-aanvragen/

kaart