Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Restauratie zandstenen gevel stadhuis gestart

De uitvoering van de restauratie van de zandstenen gevel aan de Breestraat van het stadhuis van Leiden is gestart. De voorgevel van het stadhuis is in elf bouwfasen tot stand gekomen. De eerste vermeldingen van het stadhuis dateren uit 1350 en ca. 1410. Na een verwoestende brand vindt tussen 1935-1939 de herbouw van het stadhuis plaats, inclusief de restauratie en gedeeltelijke nieuwbouw van de zandstenen voorgevel aan de Breestraat.

Bij deze bouwwerkzaamheden werden aan de linkerzijde de aangebouwde gevels van de burgermeesterkamer en de hoofdwacht vervangen. De linkergevel werd uitgebreid door een nieuw ontworpen gevel in de stijl van de aanbouw aan de rechterzijde. Hiermee ontstond een wijziging van een historisch gegroeide gevel naar een gevel die uit één architectonisch geheel bestaat en een eenheid uitstraalt.


Inventarisatie van de stadhuisgevel. Schaal:1:100. Tekening door TAK Architecten, bewerking door Erfgoed Leiden en Omstreken dd mei 2018

Herstel
De huidige restauratiewerkzaamheden betreffen voornamelijk het herstel van de aanwezige gebreken die tot schade leiden, waaronder een groot deel van het voegwerk, plaatselijk natuursteenwerk, betonschade en zettingen. Daarnaast maakt ook de reiniging van de gevel een belangrijk onderdeel uit van de restauratiewerkzaamheden.

Enerzijds om plaatselijk de steen weer de mogelijkheid te geven te kunnen “ademen”, anderzijds om het als gevolg van verschillende schades ontstane bontgekleurde gevelbeeld van met name het rijk geornamenteerde middendeel te ontstoren naar de gemiddelde toon van zowel het linker- als rechtergeveldeel. De architectonische eenheid, die na de brand tijdens de restauratie van 1935-39 is ontstaan, wordt hiermee weer hersteld.

Uitgevoerd door
Het team bestaande uit de gemeente Leiden, Erfgoed leiden en Omstreken, Venema Restauratie en TAK architecten is bij deze uitvoering betrokken.Aan het einde van 2020 zullen de werkzaamheden zijn afgerond.

kaart