Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Zonnepanelen & update welstandsnota

In de beschermde stadsgezichten en voor monumenten gelden lokale regels voor het plaatsen van zonnepanelen. De nieuwe update van de welstandsnota geeft een verruiming van de mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen in de twee beschermde stadgezichten van Leiden. Deze aanpassing op de welstandsnota heeft ter inzage gelegen voor inspraak van 13 februari tot 26 maart 2020. Op dit moment is de update nog niet in werking getreden. 

Via deze link ziet u de juiste inspraakkaart zoals deze ter inspraak lag van 13 februari tot 26 maart 2020.

Lees meer over Zonnepanelen in beschermd stadgezicht – ter inspraak

kaart