Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Dossier 071: eerste resultaten online

Wat gebeurde in de 1940 op de Haagweg of in de Doezastraat? Staat mijn opa in de politierapporten? Wat noteerde de Leidse politie over verzetsactiviteiten? Dit zijn onderzoeksvragen die nu beantwoord kunnen worden. Met tal van gedreven vrijwilligers werken medewerkers van Erfgoed Leiden en Omstreken aan het digitaliseren en toegankelijk maken van de politiearchieven uit de oorlogsjaren. Vandaag is een belangrijke stap gezet in het online makkelijk doorzoekbaar maken. De eerste resultaten zijn nu te zien via de zoekpagina op de speciale website www.Dossier071.nl

De politiearchieven zijn een belangrijke bron voor de reconstructie van de geschiedenis van Leiden in WO II. Vooral de dag- en nachtrapporten geven een goed beeld over de dagelijkse gang van zaken in de stad.

Hoe werkt het?
Op de zoekpagina kan op vier verschillende manieren gezocht worden naar mutaties (meldingen): op onderwerp, persoonsnaam, datum en op de stadsplattegrond van Leiden. Daarnaast is het originele document, de pagina met de geschreven of getypte tekst, te zien, want alle dag- en nachtrapporten zijn gescand en digitaal beschikbaar.

De onderwerpen zijn dagelijkse én oorlog gerelateerde gebeurtenissen, zoals burenruzie en onverwachte bevallingen, maar ook zedenmisdrijven, geweld door Duitse militairen, personen op de vlucht en verzetsactiviteiten. De locatie van de meldingen en melding zelf staan overzichtelijk op de plattegrond van Leiden en zijn te lezen via een tijdlijn.

Meehelpen kan nog steeds
Dossier 071 is een initiatief van Erfgoed Leiden en Omstreken om de politiearchieven uit de oorlogsjaren digitaal toegankelijk te maken. Alle archieven zijn gescand, bijna 28 meter! De meldingen t/m 1945 zijn tekstueel te doorzoeken. De filtermogelijkheden na 1941 werken nog niet. Deze meldingen van 1942-45 worden nu nagelopen door vrijwilligers.

Na deze fase duiken we dieper in de archieven. En lezen we de proces-verbalen en noteren de tijden, plaatsen en personen in een zoeksysteem. Ook deze informatie zetten we op een digitale plattegrond. Zodat u kunt ontdekken wat zich waar wanneer heeft afgespeeld en ook nog door wie.

Meehelpen? Aanmelden kan nog steeds via www.dossier071.nl/help-mee/

Mede mogelijk gemaakt door Mondriaanfonds
Het Mondriaan Fonds, het stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed, heeft in het kader van 75 jaar bevrijding subsidie verstrekt voor dit initiatief. In 2019 is namelijk door het kabinet besloten extra te investeren in de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, zodat het verhaal van de oorlog toegankelijk wordt voor de komende generaties. Ook als de komende jaren de ooggetuigen wegvallen.

kaart