Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Openbaarheidsdag 2022 - update

Op de eerste werkdag van het jaar worden gesloten overheidsarchieven openbaar*. Na 75 jaar zijn onder andere de overheidsarchieven uit 1946 voor iedereen in te zien. In een webinar vertelden we aan de hand van deze stukken over het herstel van de stad na de Tweede Wereldoorlog. 

1946 is een gedenkwaardig jaar dat in het teken stond van scherven rapen, wederopbouw, het moreel opkrikken en gebrek aan geld. In het webinar laten we beelden zien uit het polygoonjournaal uit 1945/46. Daarna vertelt Cor de Graaf, archivaris, over de wederopbouw van de stad en Burgemeester H. Lenferink vertelt over de moordaanslag op Felix Guljé. Terugkijken? Hieronder ziet u de opname:

 

Internationale hulp, aanslagen en zuiveringen
De Engelse strijdkrachten helpen mee met het herstel van Vliegveld Valkenburg. In het stadsarchief zijn rekeningen te zien van herstelwerkzaamheden in de stad. De Raad van de Armoe heeft het druk. In de gemeente archieven van Noordwijk bevinden zich stukken over het verlies van het Nederlandschap. NSB-ers worden veroordeeld en ook worden er nog aanslagen gepleegd.


Uit het stadsarchief SA IV een kostenoverzicht van schade aan gemeentewerken veroorzaakt door geallieerde bombardementen en sabotage. 

Dossier over moordaanslag op Felix Guljé
Het politieonderzoek naar de moord op Felix Guljé is na 75 jaar openbaar. Guljé, een ingenieur door het verzet verdacht van economische collaboratie, wordt op 1 maart 1946 vermoord. Er volgt een jarenlange zoektocht naar de dader. Burgemeester Lenferink geeft tijdens het webinar een toelichting op deze aanslag en vertelt hoe de dader van deze aanslag in 2011 bekend werd. Wie heeft de aanslag gepleegd? Waarom was het landelijk nieuws? En hoe is de zaak jaren later onverwacht opgelost?

 Uit het dossier over de moordaanslag op F. Guljé - achterzijde van briefkaartje met daarop een anonieme tip over de dader. Met opvallende stempel ; 'Steun het streven naar materieel en geestelijk herstel'

*Openbaarheid van archieven
Een gemeente draagt na twintig jaar haar archieven over aan een archiefinstelling. Het merendeel daarvan is direct door iedereen in te zien en te gebruiken. Maar als de inhoud de privacy van nog levende personen kan schaden of hen onevenredig kan benadelen of wanneer het landsbelang in het geding is, wordt de openbaarheid nog enige jaren beperkt. Dit mag maximaal 75 jaar duren, maar vaak is het korter. De termijn wordt altijd vooraf vastgesteld en vervalt op de eerste januari na het verstrijken ervan. Die dag noemen we sinds 2010 Openbaarheidsdag.

Bekijk de volledige lijst van de per 1 januari 2022 openbare archiefstukken.

3 januari 2022 Openbaarheidsdag - 'Open Archieven' is onderdeel van het Kennis in de wijken programma van Leiden City of Science - Leiden 2022 www.leiden2022.nl  in samenwerking met BplusC. 

Foto: banner door Nico van der Horst uit 1946

Update 10 januari 2022

 

kaart