Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Nieuwe gemeentearchivaris voor Leiden en omstreken

De gemeente Leiden heeft per 1 januari 2023 een nieuwe gemeentearchivaris. Cor de Graaf is benoemd tot gemeentearchivaris van Leiden én alle gemeenten waarvoor Erfgoed Leiden het archiefbeheer en -toezicht uitvoert. 175 jaar geleden kreeg Leiden haar eerste gemeentearchivaris en nu start Cor als tiende in deze functie.

Een gemeentearchivaris is bevoegd om alle taken uit te voeren die voortvloeien uit de Archiefwet; namelijk het beheren van archieven, zodat overgebrachte informatie zo veel mogelijk openbaar is en voor iedereen in te zien. Daarnaast is de gemeentearchivaris toezichthouder op het informatiebeheer van de gemeente. Zo beoordeelt de archivaris of de gemeente verantwoording kan afleggen aan de burgers, informatie met erfgoedwaarde wordt herkend en bewaard blijft en of de informatiehuishouding de bedrijfsvoering voldoende ondersteunt.

Voorbereiden op de toekomst
Cor de Graaf, adjunct-gemeentearchivaris bij Erfgoed Leiden en Omstreken sinds 2007, volgt Ariela Netiv op. Zij is naast gemeentearchivaris ook directeur van Erfgoed Leiden en Omstreken. Dat laatste zal zij blijven. De functie van directeur heeft de afgelopen jaren een breder werkveld gekregen met alle bijbehorende uitdagingen. Naast archieven behoren ook monumenten, archeologie en molenmuseum De Valk tot het werkveld van Erfgoed Leiden.

Op termijn zal de vervulling van de vacature voor een nieuwe directeur voor Erfgoed Leiden nu ‘eenvoudiger’ worden. Deze hoeft nu immers niet meer gediplomeerd archivaris te zijn.

Archivaris van de regio
De gemeentearchivaris van Leiden bekleedt deze functie ook voor tien andere gemeenten in de regio, waaronder Oegstgeest, Leiderdorp en Zoeterwoude. Daarnaast zal Cor ook als archivaris optreden van een aantal gemeenschappelijke regelingen, waaronder de Omgevingsdienst Holland Rijnland en de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.

Tiende gemeentearchivaris
Leiden stelde eerder dan Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een archivaris aan. De eerste Leidse archivaris was jhr. mr. W.I.C. Rammelman Elsevier van 1847 -1885. In 1956 werd mevrouw mr. A.J. Versprille als de eerste vrouwelijke gemeentearchivaris van Leiden aangesteld. Ariela H. Netiv startte in 1999 en legde per 1 januari 2023 haar functie als gemeentearchivaris neer. Historicus drs. Cor de Graaf, begint 175 jaar na de eerste Leidse archivaris als tiende gemeentearchivaris van Leiden.

kaart