Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Archief Filmclub LVSL naar Erfgoed Leiden

Deze week ontvingen we het archief van de Leidse Video en Smalfilm Liga, tegenwoordig Filmclub LVSL. Nelleke Hovestreydt van de LVSL bracht het archief op orde. Gemeentearchivaris Cor de Graaf en twee bestuursleden van de filmclub, voorzitter André van der Tuijn en secretaris Hans van Gerven, ondertekenden de overeenkomst.

Filmclub LVSL werd midden in de oorlogsjaren van de Tweede Wereldoorlog opgericht door een aantal enthousiaste smalfilmers. De club heette toen Leidse Smalfilm Liga. Bekende Leidse oprichters waren Herman Kleibrink en Emile Timan. De filmers werkten met echte smalfilm. Dat was best een dure aangelegenheid. Daarom werd er goed bekeken wat er gefilmd moest worden om geen onnodig materiaal te verspillen.

Toen video opkwam in de jaren 70 van de vorige eeuw, werd de naam van de LSL verrijkt met de V van video. De club heette vanaf dat moment Leidse Video en Smalfilm Liga. De club maakte in die tijd een enorme groei door. Er werden veel cursussen over videobewerking gegeven en veel mensen maakten film met een videocamera.

Smalfilm verdween helemaal. En vandaag de dag verdwijnt ook de videocamera steeds meer uit het beeld. De smartphone of de systeemcamera worden nu vooral als opnamemedium gebruikt. Daarom is de naam van de club weer enigszins aangepast en gaat nu als Filmclub LVSL door het leven.

De club bestaat nog steeds en kent dit jaar rond de 80 leden.

kaart