Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Archief kegelclub Palma naar Erfgoed Leiden

Vorige week ontvingen we het archief van de oudste kegelclub van de Leidse Herensociëteit AMICITIA ‘Palma’ in bruikleen. Het archief bestaat onder andere uit ledenlijsten, diverse correspondentie, notulen van jaarvergaderingen en foto’s. Door naast overheidsarchieven ook particuliere archieven op te nemen kan Erfgoed Leiden onderzoekers een beter beeld van de historie bieden. Dit archief geeft informatie over een bepaalde cultuur, het kegelen, en de netwerken tussen personen in de stad. Directeur Ariela Netiv en gemeentearchivaris Cor de Graaf waren op uitnodiging een avondje komen kegelen (met succes!). Daarna ondertekenden Cor de Graaf en secretaris Pieter Jan Vonk de bruikleenovereenkomst.

Kegelclub Palma 03
Cor de Graaf doet mee aan een avondje kegelen bij kegelclub Palma.

AMICITIA
De Herensociëteit AMICITIA werd in 1768 opgericht en heeft momenteel ongeveer 200 leden. Het is één van de oudste herensociëteiten van Nederland. Halverwege de 19de eeuw kwam hier een buitensociëteit bij. Deze werd gebruikt voor sfeervolle soirées met dansgelegenheid. In 1898 werd de buitensociëteit uitgebreid met een kegelbaan. Deze kwam in een apart gebouwtje. Kegelen was in die tijd een erg populaire en gezellige vrijetijdsbesteding.

Bouwhistorie kegelbaan
De huidige kegelbaan aan de 2de Binnenvestgracht is een ontwerp van de bekende Leidse architect W.C. Mulder uit eind 19de eeuw. De buitensociëteit maakte in 1932 plaats voor het huidige gebouw aan de Steenstraat. De kegelbaan bleef bewaard. Na de Tweede wereldoorlog was er zachtboard aangebracht ter bescherming tegen de kou. In 2016 onderging het gebouw een restauratie. Het zachtboard werd verwijderd waardoor de oorspronkelijke muurconstructie weer tevoorschijn kwam. Ook zijn alle betimmeringen vrij gemaakt, gerestaureerd en in de oorspronkelijke kleuren geschilderd.

Kegelclub Palma 02Directeur Ariela Netiv en gemeentearchivaris Cor de Graaf te midden van leden van de kegelclub.

Kegelen nog altijd populair
De kegelbaan is vandaag de dag nog steeds in gebruik door de zes kegelclubs die AMICITIA rijk is. Palma is de oudste en is vernoemd naar de oprichter P. Alma. De clubs maken gebruik van de oorspronkelijke houten, iets holle kegelbaan van twintig meter lang. Elke club heeft een vaste tijd waarop zij de kegelbaan gebruikt. Jaarlijks strijden de clubs onderling tegen elkaar in kegelcompetities.

Kegelclub Palma 04Secretaris van Palma Pieter Jan Vonk en Cor de Graaf ondertekenen de overeenkomst.

kaart