Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Monumentale kunst uit wederopbouw in kaart

Monumentale kunstwerken uit de wederopbouwperiode zijn in kaart gebracht. Dit zijn kunstwerken die onderdeel vormen van een gebouw. Gemeente Leiden heeft hier mee als een van de eerste gemeenten in Nederland de monumentale kunst goed in beeld.

Monumentale kunst is gebouw-gebonden kunst. Dit is een kunstvorm uit de periode van de wederopbouw, waarbij architect en kunstenaar samenwerkten. Gebouwen werden met kunstwerken verfraaid om de wereld een beetje mooier en beter te maken. De overheid stimuleerde en subsidieerde deze kunst vanuit de zogeheten percentageregeling. In het hele land - en ook in Leiden - zijn nog diverse van dit soort kunstwerken te vinden, in bijvoorbeeld scholen, kerken en (semi)-openbare gebouwen.      

 foto's: Yteke Spoelstra

Kunstwerken in kaart

Steeds meer naoorlogse gebouwen verliezen op enig moment hun functie. Met het verdwijnen van het gebouw verdwijnt dan helaas ook de kunst. Gemeente Leiden is daarom blij met de rapportage van architectuur- en kunsthistoricus Yteke Spoelstra, die in opdracht van Erfgoed Leiden en in samenwerking met de Historische Vereniging Oud Leiden tot stand is gekomen. In de rapportage staan de afbeeldingen, locatie en omschrijvingen van de kunstenwerken.

 

Signaalfunctie

Voor kunst in gemeentelijk eigendom is het college voornemens om voortaan in relevante gebiedsontwikkelingen een  haalbaarheidsonderzoek te doen naar de mogelijkheden van behoud en herplaatsing. Wellicht blijkt herplaatsing niet altijd mogelijk, maar het verdient wel zorgvuldige aandacht.

Leiden is, met ruim 2800 monumenten, een echte monumentenstad. De 48 kunstwerken die nu geïnventariseerd zijn bevinden zich niet in monumenten. Al deze kunstwerken worden in het gemeentelijk erfgoedregister en in de cultuurhistorische atlas van Leiden opgenomen. Dat heeft geen formele status, maar hiervan zal bij toekomstige ontwikkelingen een signaalfunctie uit gaan. Het resultaat van het onderzoek naar de Monumentale kunst en het voornemen van het college wordt nog voor advies voorgelegd aan de Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden.

kaart