Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Erfgoedverordening Leiden 2017

Op 7 november 2017 heeft de gemeenteraad van Leiden de Erfgoedverordening Leiden 2017 vastgesteld.

Deze verordening treedt in werking op 23 november 2017 en  vervangt de Monumentenverordening 2008. In de Erfgoedverordening wordt onder meer geregeld de aanwijzing en bescherming van gemeentelijke monumenten en gemeentelijk beschermd stadsgezicht.

De nieuwe verordening maakt ook de aanwijzing van gemeentelijke (roerende) cultuurgoederen mogelijk. De Erfgoedverordening bevat een aantal aanpassingen die mede zijn gebaseerd op de nieuwe Erfgoedwet, zoals de instandhoudingsplicht voor gemeentelijke monumenten.

 

kaart