Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Pilot digitaal archiveren van bestemmingsplannen succesvol

Samen met HLT-Samen (gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen) heeft Erfgoed Leiden een pilot gedraaid om digitale bestemmingsplannen op te slaan. Hiervoor is gebruik gemaakt van het e-depot van het Noord-Hollands Archief en het systeem Dezta van Roxit.

In deze ketentest is getest hoe de digitale bestemmingsplannen van de gemeente Teylingen vanuit het gemeentelijke systeem geëxporteerd en daarna geïmporteerd konden worden in het e-depot. Voor deze pilot is het e-depot van het Noord-Hollands Archief gebruikt. Een e-depot is een bewaarplaats voor digitaal verkregen bestanden, zoals documenten, foto’s en kaarten. In de toekomst zullen gemeenten steeds meer digitale bestanden duurzaam moeten archiveren.

De uitkomst van de pilot was goed. Alle partijen hebben kennis opgedaan en de digitale bestemmingsplannen zijn met succes geïmporteerd in het e-depot. Er moet wel een technische wijziging plaatsvinden om de geografische coördinaten van de plannen beter mee te geven aan de import. Deze verbetering wordt opgepakt door de betrokken partijen.

De bevindingen van deze pilot kunt u lezen in het rapport.

 

kaart