Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Virtuele reconstructie Leidse Rembrandthuis

In 2019 wordt de 350ste sterfdag van Rembrandt van Rijn herdacht. Voor Erfgoed Leiden de aanleiding om het geboortehuis en woonomgeving van de jonge Rembrandt te reconstrueren. Gebaseerd op historische bronnen, kaarten, bouwhistorisch- en archeologisch onderzoek in de stad. Bouwhistorici van Erfgoed Leiden werken hiervoor nauw samen met een historisch reconstructie kunstenaar.  Een grote, maar heel interessante klus waarvan de eerste beelden nu getoond kunnen worden. Op de website van Erfgoed Leiden zullen we u op de hoogte houden van de vorderingen.

Weddesteeg
Rembrandt van Rijn is geboren en getogen in Leiden en wel aan de Weddesteeg. Deze steeg lag binnen de middeleeuwse stadsgrenzen aan de stadswal enerzijds en aan (niet toevallig) de Rijn anderzijds. Op de stadswal had de familie van Rembrandt meerdere molens, ook de vader van Rembrandt was molenaar. Met uitzicht op de molen groeide de jonge Rembrandt en zijn familie op. Nu is deze situatie nauwelijks nog meer herkenbaar.

 The making of... Foto: Matthijs de Rijk

Leiden rond 1630 reconstrueren
Het reconstrueren van het geboortehuis van Rembrandt startte met het verzamelen van alle relevante beschikbare gegevens. Naast literatuuronderzoek werd gezocht naar kaartmateriaal, tekeningen, schilderijen, historische foto’s, bouwhistorische en archeologische data. Na het naast elkaar leggen van bronnen werd geopteerd om over te gaan op een reconstructie omstreeks 1631- de periode dat Rembrandt Leiden achter zich laat en zich vestigt in Amsterdam. Daar lag ook een praktische oorzaak aan ten grondslag, met name de stadskaart uit 1600 en 1633 zijn bijzonder waardevol in de reconstructie.

Kaartmateriaal
De reconstructie van het historische stadsweefsel, met kenmerkende elementen als de Witte Poort, de stadsmuur, e.d. is gebaseerd op kaartmateriaal, met onder meer een vergelijking van de pre-kadastrale kaart van Dulmanhorst uit het einde van de 16de eeuw, de vogelvluchtkaarten van Bast uit 1600 en Blaeu uit 1633 en de qua maatvoering betrouwbare vroeg-negentiende-eeuwse kadastrale minuut. Wat ook van pas kwam, waren de negentiende-eeuwse opmetingen van stadsarchitect Schaap van het gebied in verband met een nieuwe gebiedsindeling en de data van de opgraving ter hoogte van het Pelicaensbolwerk medio jaren 1980.

BNG Bank Erfgoedprijs
In 2018 heeft de gemeente Leiden de BNG Bank Erfgoedprijs gewonnen. Een prijs voor gemeenten met een hart voor erfgoed en daar zijn we heel trots op. Om dit te vieren is het geldbedrag behorend bij deze prijs ingezet om dit stukje geschiedenis toegankelijk te maken voor de Leidenaren en natuurlijk voor alle bezoekers van Leiden.

kaart