Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Europese subsidieaanvraag ingediend

Donderdag 28 mei was een spannende dag voor Erfgoed Leiden en Omstreken. Samen met 15 partners uit zes landen is een aanvraag ingediend voor een Europese subsidie. 

De partners zijn andere erfgoed beherende instellingen, steden en provincies (provincie Barcelona, Tresoar uit Friesland, de steden Rijeka, Zaragoza en Gent), zes universiteiten of aan universiteiten gelieerde instituten (Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de Aragón uit Zaragoza, iMinds Gent, Centrum för långsiktigt digitalt bevarande van de universiteit van Luleå in Zweden, Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden) en vier bedrijven (RIX Technologies uit Letland, Gridline en Picturae uit Nederland en Iuris.doc uit Barcelona).

ECHOES

De subsidieaanvraag is ingediend bij het programma Horizon 2020 – Reflective 6, Innovation ecosystems for digital cultural assets, om het project ECHOES te kunnen realiseren. ECHOES is een acroniem van Empowering Communities with a Heritage Open Ecosystem: de Europese gemeenschap verbinden door middel van een open erfgoed ecosysteem. De samenwerkende partners willen een universeel toepasbaar digitaal ecosysteem creëren voor het delen van erfgoedcollecties (archieven, archeologie, monumenten, beeldmateriaal, audiovisueel materiaal, etc.) over een locatie of een thema. Op deze wijze kan een toegang tot bepaalde collecties, bijvoorbeeld over een plaats, periode of thema geboden worden die de barrières tussen collecties, naties en talen opheft. Het systeem wordt open source gebouwd.

Het ecosysteem zal moderne tools bieden om gebruikers niet alleen veel betere toegang te bieden tot collecties, maar het ook mogelijk te maken dat zij zelf gegevens toevoegen. Deze tools zullen grotendeels visueel zijn, omdat de cultuur van Europa steeds visueler wordt en steeds minder op tekst gericht is. Wetenschappers zullen door de combinatie van collecties en visuele tools tot nieuwe vragen en inzichten kunnen komen.

Nieuwe mogelijkheden

De nieuwe presentatie tools bieden ook nieuwe mogelijkheden voor toerisme en city marketing. Door de data in de verschillende toepassingen van het ecosysteem zo veel als mogelijk is als (linked) open data aan te bieden en nieuwe selectiecriteria zoals thema, patroon of kleur, toe te voegen worden nieuwe doelgroepen zoals designers en game bouwers uitgenodigd de collecties te (her)gebruiken, waardoor de economische relevantie van de collecties toeneemt.

Voor dit alles is een aanzienlijk bedrag subsidie gevraagd: 4 miljoen. Of er wel of geen subsidie is toegekend wordt bekendgemaakt in oktober. Mocht de uitslag negatief zijn, dan beraadt men zich op het uitvoeren van het project in een afgeslankte vorm.


Echoes (2.91 MB)

kaart