Erfgoed Leiden en omstreken

Info

#VVDW: 'Reuzen konijnen' op 3 oktober

Wat heeft 3 oktober met reuzen konijnen en mooie geiten te maken? Een affiche uit 1903 maakt het duidelijk: in dat jaar organiseerde de 3 October Vereeniging i.s.m. de Hollandsche Maatschappij van Landbouw een grote Landbouwtentoonstelling. Voor de mooiste dieren waren prijzen te winnen. De tentoonstelling trok zoveel bezoekers, dat 24 politiemannen moesten uitrukken om de orde te handhaven!

 

 Affiche uit 1903 van de 3 October Vereeniging met aankondiging van de landbouwtentoonstelling. Collectie Erfgoed Leiden en Omstreken

Het affiche roept Leidenaren op zich in te schrijven voor drie onderdelen: ‘ twee reuzen konijnen (rammelaar en voedster)’, ‘twee gewone konijnen (rammelaar en voedster)’ en ‘de mooiste geit’.  Het vermeldt ook de te winnen prijzen, variërend van vijftig cent tot drie gulden.

 Affiche uit 1903 voor de 'landbouwfeesten' op 3 oktober. Collectie Erfgoed Leiden en Omstreken

Landbouw
Behalve in het Leidsch Dagblad, werden de landbouwfeesten van 3 oktober 1903 met aparte aanplakbiljetten in de stad aangekondigd. Ook het thema van de optocht van dat jaar stond geheel in het teken van de landbouw. De inschrijving voorafgaand aan 3 oktober was een groot succes, zoals blijkt uit een passage uit het Leidsch Dagblad van 10 september 1903.

 Uit het Leidsch Dagblad van 10-09-1903

Hoefbeslag
Tijdens de tentoonstelling werden ook landbouwproducten, zoals kaas en boter, landbouwgereedschappen, hoefbeslag, tuig, veevoeder en alles wat maar met landbouw te maken had getoond. Bij alle onderdelen waren prijzen te winnen, wat zeker zal hebben bijgedragen aan het succes van de expositie.

 Omslag van het programmaboekje van de landbouwtentoonstelling op 3 oktober 1903. Collectie Erfgoed Leiden en Omstreken

Amicitia
De zuilvelproducten stonden de hele dag uitgestald in buitensociëteit ‘Amicitia’, gelegen op de plek waar zich tegenwoordig Stadscafé Van der Werff bevindt. Het vee stond in de grote tuin achter de sociëteit, die zich uitstrekte tot Molen De Valk.

 Prent van buitensociëteit Amicitia (de tuinzijde), ca. 1860. Collectie Erfgoed Leiden en Omstreken

 Pagina uit de feestwijzer van de 3 October Vereeniging uit 1903. Collectie Erfgoed Leiden en Omstreken

Dringen
Voor genodigden vond de opening van de tentoonstelling al vroeg, om negen uur in de ochtend, plaats. Zij werden toegesproken door de voorzitter van de afdeling Leiden en Omstreken van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, dhr. J.H. Weydung. Hij prees onder andere de aanwezigheid van vele dames, waarover hij zei:  “… is de vrouw eigenlijk de ziel van het bedrijf en een feestviering zou zonder haar onvolkomen zijn”. Ondertussen stond de gewone man al uren te dringen om een glimp op te vangen van alles wat er te zien was. Toen om elf uur dan eindelijk de deuren open gingen voor het grote publiek, was de belangstelling zo groot dat het er even op leek dat het uit de hand zou lopen.

 Uit het Leidsch Dagblad van 5 oktober 1903

Prijsuitreiking
’s Middags om vier uur vond de prijsuitreiking in de Stadsgehoorzaal plaats. Een deskundige vakjury had alle ingebrachte melkgevende vaarzen, kuiskalveren, vette koeien, paarden, konijnen, geiten, kazen en landbouwwerktuigen en wat niet al beoordeeld en velen vielen in de prijzen. Onder het kopje Bekroningen Landbouwtentoonstelling 3 October in de krant van 3 oktober 1903 is een opsomming van de gelukkigen te lezen, waaronder ook die in de categorie reuze konijnen, gewone konijnen én mooiste geit.

 Bewijs van toegang voor de prijsuitrijking n.a.v. de landbouwtentoonstelling op 3 oktober 1903. Collectie Erfgoed Leiden en Omstreken

Getuigschrift
Dergelijke landbouwtentoonstellingen werden vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw regelmatig door de Hollandsche Maatschappij van Landbouw (opgericht in 1847) georganiseerd.  Een prachtig vormgegeven getuigschrift uit 1861 vermeldt dat jonkheer Gevers van Endegeest uit Oegstgeest dat jaar een tweede prijs heeft gewonnen met de inzending van zijn éénjarig paard.

 Getuigschrift van jonkheer Gevers van Endegeest verstrekt door de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afdeling Oegstgeest en Omstreken, 1861. Collectie Erfgoed Leiden en Omstreken

Vondst van de Week
Vondst van de week (#VVDW) is een rubriek van de erfgoedexperts van Erfgoed Leiden en Omstreken. Zij doen daarin verslag van opmerkelijke vondsten en ervaringen. Via deze site, twitter en facebook houden zij u op de hoogte.

Ingrid Pot

 

 

kaart