Erfgoed Leiden en omstreken

Info

VVDW#5: Water- en beerputten bij oude brandweerkazerne

De vondst van deze week zijn oude water- en beerputten op het terrein van de vroegere brandweerkazerne aan de Langebrug. Ook werden kelders, gemetselde funderingen en afwateringsgoten uit de middeleeuwen tot de 18e eeuw opgegraven. Nader onderzoek moet de komende tijd aantonen welke vondsten de grond nog meer herbergt.

Het bouwterrein op de Langebrug

Overzichtsfoto van het bouwterrein, waar vroeger de brandweerkazerne stond, aan de Langebrug.

 

Het terrein aan de Langebrug ligt in een van de oudste delen van Leiden. Eeuwenlang woonden hier mensen totdat de kruitramp in 1807 daar abrupt een einde aan maakte. De zwaar beschadigde huizen werden gesloopt en maakten plaats voor nieuwe gebouwen. Studentenhuisvester DUWO wil er nu studentenwoningen gaan bouwen. Daarom deden archeologen van IDDS Archeologie begin april onderzoek hoe diep hier archeologische resten liggen. Het onderzoek had een verkennend karakter, wat betekent dat niet zo diep is gegraven. Hierdoor zijn vooral de bovenste, jongste sporen uit de laatste fase van de middeleeuwen en de nieuwe tijd aangetroffen. Eventuele oudere resten dieper in de grond kunnen mogelijk antwoord geven op de vraag wanneer het terrein voor het eerst werd bewoond.

De oudbouw die plaats moet maken voor nieuwe studentenwoningen

Het gebouw dat plaats moet maken voor nieuwe studentenwoningen. Hierdoor kon de grond onderzocht worden.

 

Dat was eerder deze eeuw ook het geval bij opgravingen aan het nabijgelegen Steenschuur, dat eveneens door de kruitramp werd getroffen. De resultaten van dat onderzoek zijn beschreven in het  Jaarverslag 2011 en uitgewerkt in een  onderzoeksrapport. In de Integrale onderzoeksagenda kunt u lezen hoe relevant dit soort locaties en onderzoeken zijn voor onze kennis van de stad. Deze agenda geeft een actuele samenvatting van wat we over Leiden weten en nog willen onderzoeken.

 

Over Vondst van de week (#VVDW)

Vondst van de week (#VVDW) is een rubriek van de erfgoedexperts van Erfgoed Leiden en Omstreken. Zij doen daarin verslag van opmerkelijke vondsten en ervaringen. Via deze site en het twitter-account ErfgoedLeiden houden zij u op de hoogte.

 

Bekijk ook andere archiefvondsten, bodemschatten én bouwgeheimen via 'Erfgoed in Kaart'

kaart