Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Integrale onderzoeksagenda

Wat is het oudste Leidse huis? Waar liep de Romeinse limesweg? Hoe oud is de grafelijke hof? Zijn er nog resten van de schansen van het beleg van Leiden aanwezig? Deze en meer vragen staan in de integrale bouwhistorische en archeologische onderzoeksagenda van Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO). De agenda bestaat uit een beschrijving op hoofdlijnen en een matrix met vragen. Samen vormen ze de leidraad voor toekomstig archeologisch en bouwhistorisch onderzoek in Leiden. Hierdoor kan dit onderzoek nóg gerichter en effectiever plaatsvinden. Zo wordt het verhaal van Leiden steeds completer.

 

Twee delen

De integrale onderzoeksagenda bestaat uit twee delen: een algemeen beschrijvende Onderzoeksagenda Archeologie en Bouwhistorie Leiden en een uitwerking in de Digitale onderzoeksagenda. De algemene Onderzoeksagenda vat in woord en beeld de huidige bouwhistorische en archeologische kennis van de ontwikkeling van Leiden samen. Daarmee wordt ook duidelijk welke vragen er nog zijn. Die vragen staan uitgewerkt in de Digitale onderzoeksagenda, een matrix met meer dan 200 onderzoeksvragen. Deze matrix wordt steeds bijgewerkt: vragen vallen af wanneer ze beantwoord zijn, maar onderzoek werpt vaak ook weer nieuwe vragen op, die kunnen worden toegevoegd. Zo is voor iedereen, zowel erfgoedprofessionals als geïnteresseerden, duidelijk welke actuele onderzoeksvragen waar in de stad van toepassing zijn.

 

Voorloper in Nederland

Bouwhistorici en archeologen hebben in Leiden altijd nauw samengewerkt. Dit ligt voor de hand omdat het archeologisch onderzoek ónder de grond doorloopt in het bouwhistorisch onderzoek bóven de grond. Toch is die samenwerking in Nederland niet vanzelfsprekend. Met de integrale onderzoeksagenda gaan wij nog een stap verder. Als eerste erfgoedinstelling kiest het hiermee voor een gezamenlijke vraaggerichte benadering van archeologisch en bouwhistorisch onderzoek. Dit sluit naadloos aan bij de integrale benadering van archeologie, monumenten en archieven door Erfgoed Leiden en Omstreken.

 

Ook te bekijken via 'Erfgoed in Kaart'

De integrale onderzoeksagenda is sinds eind 2013 ook via een digitale kaart te benaderen en nu te bewonderen via 'Erfgoed in Kaart' onderaan uw scherm. Hiermee heeft Erfgoed Leiden en Omstreken een voor Nederland nieuwe stap in het digitaal ontsluiten van informatie gezet: via deze kaart kunt u zien welke onderzoeksvragen op welk deel van de stad van toepassing zijn.

kaart