Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Bodemonderzoek en Bouwhistorie in Leiden 3

Bodemonderzoek en Bouwhistorie in Leiden 3

 

Archeologische begeleiding Roomburg - aanleg park Matilo fase 1 & 2 (2009-2011)

Auteur: drs. R.A. Houkes, redactie: drs. C.R. Brandenburgh, eindredactie: drs. N.A.M. de Winter

ISBN / EAN: 978-90-74240-26-0

Jaar van uitgave: 2012

 

De aanleg van Archeologisch Park Matilo is begeleid door Monumenten & Archeologie. Bij de eerste en tweede fase van de aanleg in de periode 2009-2011 zijn diverse vondsten geborgen. Dit rapport beschrijft het onderzoek.

In oktober 2009, april 2010 en april/mei 2011 is door Monumenten & Archeologie van de gemeente Leiden een archeologische begeleiding verricht bij de eerste en tweede fase van de aanleg van park Matilo, op het archeologisch monument Matilo. Uitgangspunt was een zo min mogelijke verstoring van het monument. De werkzaamheden hebben alleen in de bouwvoor ingegrepen. Daarnaast zijn de sloten op het terrein uitgebaggerd, waarbij gepoogd is vondstmateriaal te verzamelen. Het onderzoek heeft geen nieuwe inzichten opgeleverd betreffende de historie en het gebruik van het onderzoeksgebied. Wel is een bescheiden hoeveelheid vondstmateriaal geborgen.

 

Vondsten uit meerdere perioden

Een belangrijk deel van het vondstmateriaal dateert uit de Romeinse tijd en kan aan het castellum en de bijbehorende civiele vicus worden gerelateerd. Bijzonder is de vondst van een stuk tufsteen dat is voorzien van een sierlijst. Het maakte waarschijnlijk onderdeel uit van een in tufsteen opgetrokken gebouw of poort uit de Romeinse tijd.

Een zeer kleine hoeveelheid aardewerk stamt mogelijk uit de vroege middeleeuwen. Dertien ruwwandige scherven zijn mogelijk Merovingisch, maar een Romeinse datering kan niet worden uitgesloten. Slechts één randscherf van een Badorfkan en één scherf van roodgeverfd gepolijst aardewerk zijn zeker vroegmiddeleeuws (9e - 10e eeuw).

Het materiaal uit de middeleeuwen en de Nieuwe tijd kan worden gerelateerd aan de middeleeuwse bewoning van het terrein en vanaf de late 15e eeuw tot circa 1573 aan het op het terrein gevestigde St. Margaretha-convent.

 

Download het volledige rapport (Pdf 1,7 MB)

 

<< Terug naar het 'Publicaties' overzicht

kaart