Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Bodemonderzoek en Bouwhistorie in Leiden 4

Bodemonderzoek en Bouwhistorie in Leiden 4

 

Archeologische begeleiding baggerwerk stadswateren Leiden in 2010

Auteur: K.M. van Dijk MA, drs. J.W.M. Oudhof; redactie: drs. C.R. Brandenburgh; eindredactie: drs. N.A.M. de Winter

ISBN / EAN: 978-90-74240-27-7

Jaar van uitgave: 2012

 

In het voor- en najaar van 2010 vond vanuit Monumenten & Archeologie van de gemeente Leiden een archeologische begeleiding plaats van baggerwerkzaamheden in het centrum van Leiden. Dit rapport beschrijft het onderzoek en de resultaten.

In opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland vonden in 2010 baggerwerkzaamheden in het centrum van Leiden plaats. De kans was groot dat hierbij archeologische resten zouden worden opgebaggerd. Daarom werden deze werkzaamheden begeleid door Monumenten & Archeologie.

 

Gouden trouwring en molenstenen

Het vondstmateriaal geeft een aardig beeld van de diversiteit aan deposities in het water. De meeste vondsten zijn niet ouder dan 100 jaar. Slechts waar de kraan de vastere en diepere slibbodem raakte (een meer venige bruine laag) zijn oudere objecten gevonden die terugvoeren tot de 15e eeuw. De conservering van het materiaal was uitermate goed.

In de maanden voorafgaand aan en tussen de perioden van archeologische begeleiding werden door de medewerkers van de baggerschuiten ook buiten de middeleeuwse stadskern enkele opmerkelijke vondsten aangetroffen. Deze vondsten worden apart besproken.

Onder de beschreven vondsten zijn een gouden trouwring van ene Annelies en grote natuurstenen molenstenen die mogelijk afkomstig zijn van de in 1904 gesloopte Leidse molen De Oranjeboom.

 

Download het volledige rapport (.pdf 1,7 MB)

 

<< Terug naar het 'Publicaties' overzicht

kaart