Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Bodemonderzoek in Leiden 15

Bodemonderzoek in Leiden 15

 

Inventariserend Veldonderzoek Brill - Plantijnstraat, 2003

Auteur: E.J. van der Steen

Jaar van uitgave: 2005

 

Op 27 en 28 maart 2003 is door het bureau Monumentenzorg en Archeologie van de Gemeente Leiden een inventariserend veldonderzoek verricht op het terrein van Brill aan de Plantijnstraat. Twee werkputten zijn uitgegraven tot een diepte van 1.50 meter onder maaiveld. De bovenste meter grond bestond uit opgebracht zand, met daarin 19e eeuws schervenmateriaal. Onder dit zand ligt schone rivierklei, vermoedelijk afkomstig van Duinkerke III afzettingen. Op één plaats in werkput 2 is nog een restant oorspronkelijke rivierafzetting teruggevonden. De resultaten van het IVO geven geen aanleiding tot verder archeologisch onderzoek of behoud van archeologische waarden.

 

Download het onderzoek

 

<< Terug naar het 'Publicaties' overzicht

kaart