Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Bodemonderzoek in Leiden 16

Bodemonderzoek in Leiden 16

 

Inventariserend Veldonderzoek Pomona - Mytylschool, 2003

Auteurs: E.J. van der Steen

Jaar van uitgave: 2005

 

Van 12 t/m 20 maart 2003 is door het bureau Monumentzorg en Archeologie van de Gemeente Leiden een Inventariserend Veldonderzoek verricht op het terrein Pomona - Mytylschool, tussen de Mytylschool en het Rijnlands Zeehospitium, aan de Wassenaarse weg. Hierbij is één werkput aangelegd van 5 x 22 m. Er zijn bewoningsresten aangetroffen die gedateerd kunnen worden aan het einde van de Midden IJzertijd, in de 3e eeuw voor Chr. Deze overblijfselen bestonden voornamelijk uit aardewerk dat was ingespoeld of waarvan de context is geërodeerd. Het is dus mogelijk dat er op de plaats van het onderzoeksterrein een bewoningslaag geweest is, die geheel is geërodeerd Een andere mogelijkheid is dat het materiaal is ingespoeld, en dus afkomstig is van een bewoningslaag stroomopwaarts van de Oude Rijn.

 

Download het onderzoek

 

<< Terug naar het 'Publicaties' overzicht

kaart