Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Bodemonderzoek in Leiden 18

Bodemonderzoek in Leiden 18

 

Inventariserend Veldonderzoek Stadhuisplein, 2004

Auteur: C.R. Brandenburgh

Jaar van uitgave: 2006

 

In de periode tussen 23 februari en 5 maart 2004 is door het bureau Monumentenzorg & Archeologie van de gemeente Leiden een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op het Stadhuisplein te Leiden.

De aanleiding voor het onderzoek was de geplande bouw van een fietsenkelder op deze locatie en de aangrenzende Vismarkt. Op basis van archeologisch onderzoek in de directe omgeving gold voor het terrein een hoge verwachting voor de aanwezigheid van nederzettingssporen daterend vanaf de 12e eeuw. In deze periode is de oever van de Rijn tientallen meters teruggedrongen en werden de nieuw verworven percelen bebouwd. Na de stadhuisbrand in de jaren '20 van de 20e eeuw werd de oorspronkelijke  bebouwing gesloopt en maakte plaats voor een n ieuw stadhuis en een plein aan de Vismarkt. Om deze reden is besloten in een vroeg stadium over te gaan tot een inventariserend veldonderzoek. Hierbij werden funderingen aangetroffen van huizen die vanaf de 14e eeuw langs de Vismarkt zijn gebouwd. Hieronder werd een dik pakket ophogingslagen gevonden die vanaf de vroege 13e eeuw in de bedding van de Rijn zijn afgezet.

 

Download het onderzoek

 

<< Terug naar het 'Publicaties' overzicht

kaart