Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Bodemonderzoek in Leiden 20

Bodemonderzoek in Leiden 20

 

Rijswijkers in Leiden: Algemeen overzicht van bakstenen en metselwerk in Leiden en signalering van zestiende- en zeventiende-eeuwse kenmerken.

Auteur: E.D. Orsel

Jaar van uitgave: 2007

 

Kloostermoppen, Rijswijkers, Dropstenen; allemaal benamingen voor een doordacht bouwproduct, de baksteen. Over baksteen en metselwerk in het algemeen is veel geschreven, maar sinds kort staat het weer in de belangstelling, aangezien recent bouwhistorisch onderzoek tot nieuwe ontdekkingen en nieuwe inzichten heeft geleid. Deze publicatie is de weerslag van dit recente systematische bouwhistorisch onderzoek in Leiden. Het geeft een algemeen overzicht van de geschiedenis van bakstenen en metselwerk in Leiden, in relatie tot het algemene beeld daarvan in Nederland.3 In deze publicatie is gekozen het onderzoeksveld te beperken tot aan de opkomst van de industriële producten rond 1850. Resumerend wordt ook de huidige stand van zaken van het baksteenonderzoek samengevat tot actuele ontwikkelingsmodellen van de baksteenformaten en metselverbanden, zoals toegepast in de historische bouwpraktijk in Leiden.4 Tot slot zal worden ingegaan op de ontwikkeling van hoekverbanden in metselwerk met daarbij aandacht voor opmerkelijke fenomenen in laat zestiende- en zeventiende-eeuwse hoekverbanden in Leiden.

 

Download pdf Bodemonderzoek 20

<< Terug naar het 'Publicaties' overzicht

kaart