Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Bodemonderzoek in Leiden 26

Bodemonderzoek in Leiden 26

Archeologisch onderzoek op de locatie A4/W4 in Leiden-Roomburg, 2005-2006

Auteurs: R.P.J. Kloosterman en M. Polak

Jaar van uitgave: 2006

 

Monumenten & Archeologie van de gemeente Leiden heeft van 24 oktober tot en met 2 november  2005 en van 24 tot en met 28 april en op 4 juli 2006 archeologisch onderzoek verricht in de Roomburgerpolder. Het gebied Roomburg is gelegen in het zuidoosten van de stad Leiden, tussen de Willem van der Madeweg, de Hoge Rijndijk, de Meerburg-Rivierenwijk, het Rijn-Schiekanaal en recreatiepark De Bult.

Het onderzoek vond plaats in het zuidoostelijke deel van het gebied, ten noorden van de Willem van der Madeweg en ten westen van de Hoge Rijndijk (afb. 1), en was een vervolg op een inventariserend onderzoek dat op dezelfde locatie in 2003 door de gemeente Leiden is uitgevoerd (locatie A4/W4).

 

Download het bureauonderzoek

 

<< Terug naar het 'Publicaties' overzicht

kaart