Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Bodemonderzoek in Leiden 27

Bodemonderzoek in Leiden 27

 

Geofysisch onderzoek in Leiden-Roomburg 2009.

Auteurs: J. de Bruin, C.R. Brandenburgh & D. van der Roest

Jaar van uitgave: 2009

 

Het monument Roomburg wordt op korte termijn heringericht tot park. Het verleden speelt een prominente rol bij het opstellen van de inrichtingsplannen. In de ondergrond zijn de restanten van een Romeins fort (castellum) met bijbehorende nederzetting (vicus) aanwezig. Ook liggen er resten in de bodem van een middeleeuws klooster, het zogeheten St. Margarethaconvent. Het Romeinse castellum zal in het park worden gevisualiseerd en krijgt een centrale functie als ontmoetingsplek en open podium.

De plaatsechtheid van het castellum is hierbij een leidend element en wordt als een waardevol ingrediënt beschouwd voor de inrichting van het park. Om die reden is het van belang exact te bepalen waar het castellum in het verleden heeft gelegen. Aangezien bij voorgaand onderzoek al eens de noordwesthoek van het 3e-eeuwse stenen castellum is ontdekt, ligt het voor de hand de contouren van deze fase van het castellum verder in beeld te brengen zodat het castellum in zijn geheel in de plannen kan worden opgenomen. In een poging om de kennis over de ligging van het castellum uit te breiden heeft de gemeente Leiden op 5 en 6 februari 2009 een geofysisch onderzoek laten uitvoeren op het monument en een aantal percelen daar omheen. Het onderzoek is uitgevoerd door GTFrontline, Monumenten & Archeologie van de gemeente Leiden en de universiteit Leiden.

In de volgende hoofdstukken worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Achtereenvolgens komen aan bod: de doel- en vraagstellingen van het onderzoek, de onderzoeksstrategie en de resultaten. Aangezien er in een aantal deelgebieden is gewerkt zullen per deelgebied de relevante vraagstellingen behandeld worden. Het rapport sluit af met een synthese waarin de vraagstellingen afzonderlijk worden beantwoord.

 

Download het bureauonderzoek

 

<< Terug naar het 'Publicaties' overzicht

kaart