Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Bodemonderzoek in Leiden 28

Bodemonderzoek in Leiden 28

 

Archeologisch booronderzoek en begeleiding van grondmechanisch onderzoek op het rijksmonument Roomburg.

Auteurs: C.D.R. Cohen Stuart, C.R. Brandenburgh

Jaar van uitgave: 2007

 

Monumenten & Archeologie van de gemeente Leiden heeft op 28 augustus 2007 een inventariserend veldonderzoek middels boringen uitgevoerd op een deel van het archeologisch rijksmonument Roomburg. Vervolgens is op 6 september 2007 een grondmechanisch (zetting-) onderzoek uitgevoerd door Geodelft. Het veldwerk en de analyse t.b.v. het zettingonderzoek is verricht onder archeologische begeleiding.

Het monument Roomburg is gelegen in het zuidoosten van de stad Leiden, tussen de Willem van der Madeweg, de Hoge Rijndijk, de Meerburg-Rivierenwijk en het Rijn-Schiekanaal. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op een perceel ten zuiden van de Besjeslaan. In totaal is een gebied met een oppervlakte van 6500m2 onderzocht.

 

Download het bureauonderzoek

 

<< Terug naar het 'Publicaties' overzicht

kaart