Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Bodemonderzoek in Leiden 29

Bodemonderzoek in Leiden 29

 

Archeologisch onderzoek op het Haagwegterrein tussen de Hoflaan en de spoorlijn te Leiden

Auteurs: T.A. Goossens

Jaar van uitgave: 2010

 

Monumenten & Archeologie van de gemeente Leiden heeft in de periode 28 november 2005 tot en met 20 januari 2006 een definitief archeologisch onderzoek uitgevoerd in plangebied Haagwegterrein te Leiden De uitwerking en rapportage van de opgraving was in handen van Archeologisch Onderzoek Leiden B.V. (Archol B.V).

Het Haagwegterrein bevindt zich in het westen van Leiden, tussen de bebouwing langs de Hoflaan in het westen en de spoorlijn Leiden CS-Leiden Lammenschans in het oosten. Het voormalige overslagterrein van vervoersbedrijf Van Gend en Loos was ten tijde van de opgraving in gebruik als grasveld.

Aanleiding van het onderzoek is de herinrichting van het langgerekte terrein tot woongebied. Binnenkort zal Strukton Projectontwikkeling hier 300 woningen bouwen. In het kader van de planvorming van het gebied is overeenkomstig het Verdrag van Malta in een vroeg stadium rekening gehouden met eventuele archeologische waarden. Karterend en inventariserend onderzoek hebben aangetoond dat hier twee vindplaatsen aanwezig zijn met sporen uit de (midden-) ijzertijd en de Romeinse tijd. Dankzij de opgraving van een gebied van ca. 5300 m2, waarvan 1800 m2 in het noorden en 3500 m2 in het zuiden, en de daaruit afgeleide kennis zijn de vindplaatsen ex situ behouden voor het nageslacht.

 

Download het bureauonderzoek

 

<< Terug naar het 'Publicaties' overzicht

kaart