Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Achttiende-eeuwse wooncultuur in Leiden


Een stageonderzoek naar vier panden en hun eigenaren:
Breestraat 117 en 24, Hogewoerd 144 en Hooigracht 27

Janneke van Golen

2012

De stage van Janneke van Golen bij de afdeling Monumenten & Archeologie van de gemeente Leiden bestond uit een
onderzoek naar een specifieke groep Leidse woonhuizen, die in de achttiende eeuw grondig werden verbouwd.
De aanleiding voor dit onderzoek was de restauratie van Breestraat 117. Deze werd in 2012 grondig gerestaureerd en verbouwd ten behoeve van appartementen.

Gelijktijdig met de ontmanteling van het pand kon de afdeling Monumenten & Archeologie een uitgebreid bouwhistorisch onderzoek uitvoeren. De resultaten van dit onderzoek waren dermate interessant dat besloten werd tot een uitvoerig literatuur- en bronnenonderzoek naar dit pand en soortgelijke panden.

De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd in Achttiende- eeuwse wooncultuur in Leiden.

kaart