Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Van steen naar groen

Van steen naar groen

 

Een historische analyse van het Leidse straatbeeld in de Zuidelijke Schil

Monumenten & Archeologie gemeente Leiden

Esther Starkenburg

December 2010

 

Aan de zuidzijde van Leiden ligt tussen de singels, de spoorlijn naar Utrecht en het Rijn- Schiekanaal het bijzondere woongebied de Zuidelijke Schil. Na het verleggen van de gemeentegrenzen in 1896 groeide de stad in dit grotendeels onbebouwde polderlandschap voorbij haar knellende zeventiende eeuwse singels. Slechts langs de toegangswegen tot Leiden, de Herenstraat en de Hoge Rijndijk, en de Schelpenkade bevond zich toen enige lintbebouwing. Tussen 1880 en 1960 ontstonden in dit gebied vervolgens zes wijken. Geheel in het westen ligt Vreewijk, de eerste wijk waarvan de aanleg vanaf 1881 startte. Ten oosten van Vreewijk volgde rond de eeuwwisseling de bouw van Staalwijk en vanaf de jaren twintig kwam Tuinstadwijk tot stand. In de jaren dertig ten slotte startte de bouw van de Burgemeesters-, Professorenwijk en de Rijndijkbuurt.

In dit rapport wordt onderzocht op welke wijze de openbare ruimte van de Zuidelijke Schil in het verleden was ingericht en welke overeenkomsten en verschillenen tussen de afzonderlijke wijken bestonden. Geconcludeerd kan worden dat er sprake was van een tweedeling, waarbij de Herenstraat de ruimtelijke grens vormde. De wijken die voor de jaren twintig tot stand kwamen hadden een versteend straatbeeld. Daarna werd de vormgeving van de openbare ruimte integraal onderdeel van het bebouwingsplan. Dit had het ontstaan van ruimere straten tot gevolg met veelvuldig openbaar groen.

 

Download het rapport 'Van steen naar groen'. lage/hoge resolutie

 

<< Terug naar het 'Publicaties' overzicht

kaart