Erfgoed Leiden en omstreken

Info

Scholen rapport I

Scholen rapport I

 

DE SCHOOL: “Een sieraad der gemeente”
De geschiedenis van de scholenbouw in Leiden
Deel 1: 1800 - 1940

Auteur: Yteke Spoelstra, Unit Monumenten & Archeologie, gemeente Leiden

Jaar van Uitgave: Leiden 2009

 

Het onderzoek is ingedeeld in hoofdstukken gebaseerd op tijdsbestekken die voortkomen uit type schoolgebouwen. Het eerste hoofdstuk is een schets van het Leidse onderwijs tot 1800, met de Latijnse school en armenscholen in gebouwen die op dat moment leeg stonden. In de hierop volgende periode, tot 1850, staan in de eerste Wet op het Lager Onderwijs enkele regels voor de bouw van scholen, die overigens dan nog nauwelijks worden toegepast. Het derde tijdsbestek loopt van 1850 tot 1878. De gemeente Leiden start met haar eerste scholenbouw voor het lager- en middelbaar onderwijs. In het vierde hoofdstuk , dat met de Wet op het Lager Onderwijs van 1878 begint en eindigt in 1900, wordt een grote stap voorwaarts gemaakt met de bouw van de eerste corridorscholen. De periode tot 1920 staat in het teken van een gezond schoolgebouw met aandacht voor de psyche van het kind. Het zesde tijdvak tot 1940 wordt gekenmerkt door verfraaiing van schoolgebouwen.

Bij de samenstelling van dit rapport zijn de scholen ingedeeld op jaartal, schooltype, gezindte en bouwtype. Achterin is een lijst opgenomen met scholen.

 

Download een exemplaar

 

<< Terug naar het 'Publicaties' overzicht

kaart